Welkom

De naam is...

Knipsels

Bronnen

Info

Anders

 

Aanmelden?

Let op! Vul ook het aanmeldformulier in! Inloggen is pas mogelijk na acceptatie en activering van het account, dit gebeurt handmatig na ontvangst van het aanmeldformulier, zie Uitleg.

 

Nieuw(s)

Laatst bijgewerkt op 13 november 2013.
In mijn Weblog vertel ik over het ontstaan van Genealogie Koster, stamboomonderzoekervaringen. De site waarop dit stond, weblog.nl, verwisselde van eigenaar. Helaas zijn daarbij de pagina's verloren gegaan.

   Gastenboek

De nakomelingen van Lijsbeth Clases Koster
De nakomelingen van Dirk Lourens Koster
Het overzicht is geheel vernieuwd
Index op achternaam
De takken
Informatiepagina
Dirck Jansz
Proclamatie Lourens Clases Koster (foto aanvulling)
Het besloten deel is nu bereikbaar. Lees even hier.

zoeken binnen de site 

Google
WWW Josca.nl

Index op achternaam

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K

Koster  Kr  L  M  N  O  P

Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z

 

 

Welkom!

nieuw

   

De naam is..., deze rubriek is onder andere onderverdeeld in een genealogie (die ook via het logo terug te vinden is), parenteel en overzicht.

... Koster, daar gaat deze site tenminste voornamelijk over. In dit geval de familie Koster waarvan de eerst bekende voorouders in Het Bildt, Friesland woonden. De afstammelingen bevinden zich vooral in Friesland en Noord Holland.  

 

Onder de knop Knipsels zijn krantenknipsels en proclamaties terug te vinden van verschillende Koster's en hun nakomelingen uit voorbije eeuwen. 
 
De links naar de voornaamste vindplaatsen staan onder Bronnen, met dank aan alle personen en instanties die dit mogelijk hebben gemaakt. Vooralsnog zijn exacte bronvermeldingen alleen opvraagbaar door middel van het contactformulier.
 
Op de Informatiepagina zijn zoektips te vinden, een index op achternaam voor het open gedeelte, links naar verwante(n) sites en dergelijke.
 
Er is op deze site naast dit open ook een besloten gedeelte, in dit deel zijn de meer recente gegevens te zien en een fotoalbum. Het is dan ook alleen bestemd voor direct betrokkenen.  
Mocht u vermoeden of zeker weten ook verwant te zijn, en u bent niet direct of indirect door mij benaderd, dan kunt u natuurlijk contact opnemen
.
 
Er is nu een interactieve kwartierstaat, niet zelf gemaakt en mogelijk inhoudelijk minder zorgvuldig. Ook blijft de kwartierstaat opgenomen binnen de parenteel. (op die gegevens heb ik meer invloed, ze zijn eenvoudiger te actualiseren, en kan ik dus iets meer voor instaan)
 
Voor de gehele site geldt dat overnemen voor eigen gebruik geen enkel probleem is, maar dat er rekening gehouden dient te worden met het copyright. Neem anders even contact op. Dat laatste ook graag in het geval van aanvullingen, opmerkingen, vragen en dergelijke.
 
Onder Anders is mijn andere site te vinden: www.stamboomuitzoeken.nl .

Rest mij om u veel plezier te wensen bij het rondkijken op de site!

(Oh ja, de naam van deze site is dankzij een eenmalige aanbieding begin 2007 ontstaan. En aangezien ik daar toen gebruik van maakte en mijn eigen naam eens probeerde en niet wist dat ik na een jarenlange pauze weer door zou gaan met het stamboomonderzoek... Nou ja, de naam is...)

 

 

 

 Creative Commons License
Op dit werk is een Creative Commons Licentie van toepassing.