Google
WWW josca.nl

Let op! : Zoeken binnen de site werkt! Maar, met Google nog niet optimaal.Zoeken met Atomz gaat al wel uitstekend. Zie zoekvenster links. (Beide openen in een nieuw venster)

 

Welkom

De naam is...

Knipsels

Bronnen

Info

Anders

 

Bronnen

 


Index op achternaam

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K

Koster  Kr  L  M  N  O  P

Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z

 

 

 

 

 Creative Commons License
Op dit werk is een Creative Commons Licentie van toepassing.

 

 
Naast wat ik in de loop der jaren aan stamboommateriaal heb gevonden tijdens archiefbezoeken, is er nu ook heel veel afkomstig uit online bronnen. Bij de diverse gegevens op de site staat over het algemeen geen bronvermelding vermeld. Indien gewenst kunnen deze bij mij worden opgevraagd.

Daarnaast dank! aan alle (verre) familieleden die geholpen hebben bij het verzamelen van de meer recente (niet openbare) gegevens. 

online archieven Nederland

Thematis, erfgoed portaal. Zoeken in diverse databases, gemeenten, tijden

digitalestamboom.nl regio: Alkmaar, Delft, Den Haag, Eemland, Eindhoven, Haarlem, Leiden, Rotterdam    

Genlias.nl Informatie van de burgerlijke stand, vanaf 1811  

geneaknowhow.net Links naar gespecialiseerde sites    

Watwaswaar.nl Historische Kaart/foto info over plekken in Nederland    

Online archieven Noord -en Zuid Holland

genea.pedete.net Bevolkingsreconstructies van een aantal gemeenten in Noord Holland   

stadsarchief.amsterdam.nl    

haarlem.digitalestamboom.nl Haarlem en Kennemerland     

Regionaal Archief Regionaal Historisch Centrum Alkmaar    

virtuele studiezaal Den Haag Den Haag en Loosduinen 

Online archieven Friesland

friesarchiefnet.nl Informatie over Friese archieven  

fryske-akademy.nl Centrum voor wetenschappelijk onderzoek en onderwijs

tresoar.nl Historisch en letterkundig centrum, bevolkingsgegevens  

archiefleeuwardercourant.nl De Leeuwarder Courant, van 1752 tot nu 

angelfire.com/vt/sneuper Historische vereniging Noordoost Friesland  

kleinekerkstraat.nl Harlingen, historie en genealogie  

historischcentrumleeuwarden.nl Leeuwarden, historie en genealogie  

Genealogielinks

 
Genealogy yn Fryslân  Families in Friesland

Stamboom Gids Meest uitgebreide Internet gids op het gebied van genealogie, stamboom, familienamen en archieven

Stamboomzoeker.nl Op personen zoeken in stambomen op internet  

Voorouders.net links naar genealogiesites op familienaam  Voorouders.net - Hier begint uw stamboom...

Overigen

kranten.kb.nl Historische kranten in beeld (1910-45), Koninklijke Bibliotheek   

users.bart.nl/~kdankert Van alles over Het Bildt  

Het aantekeningenboek van Dirck Jansz (http://books.google.nl)