Welkom

De naam is...

Knipsels

Bronnen

Info

Anders

 
      De naam is...
       genealogie Koster
     

overzicht

     

 parenteel

Claes (15??-15??)

Sybe Lourens Koster (1763-1805)

     
     
     

Dirck Jansz

     

Index op achternaam

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K

Koster  Kr  L  M  N  O  P

Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z

 

     

zoeken binnen de site

Google
WWW Josca.nl

 

 

 Creative Commons License
Op dit werk is een Creative Commons Licentie van toepassing.

 

 

 

De naam is...

 

zoektips

     
De naam is Koster, daar gaat deze site tenminste voornamelijk over. In dit geval de familie Koster waarvan de eerst bekende voorouder in Het Bildt, Friesland woonden.

De oudste generaties gebruikten nog geen achternaam. De naam Koster duikt voor het eerst op in St. Annaparochie op 28 mei 1728, wanneer Dirk Lourens Koster met Gaatske Doedis trouwt. Of hij van zijn beroep (of van iemand anders in de familie) zijn achternaam heeft gemaakt, heb ik tot op heden niet kunnen achterhalen. Het ligt natuurlijk wel voor de hand dat het zo is gegaan...

Het beroep koster (uit het Latijn: custos = bewaker) hield gewoonlijk meerdere functies in. Naast de dagelijkse kerktaken was een koster meestal ook voorzanger, doodgraver en schoolmeester.

Dezelfde Dirk Lourens Koster had een dochter: Rinske Dirks Koster. Haar zoon Lourens Douwes nam de naam Landmeter aan, of beter gezegd zijn kinderen. Zelf overleed hij in 1809 (dus 2 jaar voor de verplichte -achter- naamsaanneming) als Lourens Douwes, zijn dochter in 1817 als Rensje Lourens Douwes, zijn andere dochter trouwde in 1815 als Sjoukjen Lourens Landmeter.

Het is weer wat aannemelijker geworden dat Dirk Lourens Koster (onder andere) schoolmeester was, zo mag gelezen worden uit dit stukje uit de Leeuwarder Courant van 24 maart 1960:

'Grootvader Dirk Lourens Landmeter was schoolmeester in Lemmer, terwijl zijn vader ook schoolmeester was, o.a. in Harlingen, Augustinusga en Haulerwijk.'

De genoemde vader van de grootvader in dit artikel is de kleinzoon van Dirk Lourens Koster, en hij is de overgrootvader van Pieters Jelles Troelstra. Alle (te vinden) nakomelingen van Dirk Lourens Koster en Gaatske Doedis staan nu op de site.

 

Van oudsher geeft een genealogie een overzicht van alle nakomelingen in mannelijke lijn.

Aangezien de tijden veranderd zijn, de ouders mogen nu bijvoorbeeld zelf bepalen welke achternaam hun kinderen krijgen, heb ik ervoor gekozen een versie te maken waar alle verwanten met de achternaam Koster in terug te vinden zijn.

 

Schematisch overzicht van verwanten die de naam Koster dragen.

Zowel het totaal overzicht, waarbij de oudste generaties horizontaal geplaatst zijn, als de drie afzonderlijke takken staan verkort afgebeeld. De takken zijn door aanklikken te openen, door personen aan te klikken kom je op hun pagina in de Genealogie en/of Parenteel terecht.

 
In een parenteel staan alle nakomelingen vermeld.

In de mannelijke lijn als in de vrouwelijke lijn is dat hier geheel doorgevoerd. Daar zijn dus nogal wat andere achternamen terug te vinden dan Koster.Alle nakomelingen van stamvader Claes hier te vinden zullen zijn.

 

De takken:

Vanaf stamvader Claes is er steeds 1 stamhouder geboren die 1 stamhouder voortbracht: tot aan Sybe Lourens Koster, zijn twee zonen : Lourens Sybes Koster zorgde voor tak 1 en tak 2 (uit twee huwelijken), en Klaas Sybes Koster voor tak 3.

Deze broers hadden nog een broer : Bartel Sybes Koster, van zijn (enige) dochter Alida, zij trouwde met Hein Broersma, is nu ook de parenteel gereed. Alle drie de takken zijn nu, januari 2010, uitgewerkt. (en worden uiteraard in de toekomst aangevuld met nieuwe beschikbare informatie)

 

Een Kwartierstaat (alle voorouders in mannelijke en vrouwelijke lijn) is binnen de parenteel opgenomen.

Tak 1 vanaf  Siebe Lourens Koster. Tak 3 vanaf Pieter Koster en Maartje Bakker.

Voor alle takken vanaf Sybe Lourens Koster en Tjietske Bartels Boekhout.

 
Dirck Jansz (ca 1579-1636), oftewel Dirk Jans, Dirck Jan Claes of Dirck Jan-Claeses zoals ik zijn naam ook heb zien geschreven.

Zelf heeft hij voorkeur voor de schrijfwijze Dirck Jansz, en soms Dirck Jansen.