Welkom

De naam is...

Knipsels

Bronnen

Info

Anders

 
 
              info
            verwante(n) sites
             contact
           

aanmelden

           

Nieuwsbrief

           

overzicht

           

 Index op achternaam

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K

Koster  Kr  L  M  N  O  P

Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z

 

           

zoeken binnen de site

Google
WWW Josca.nl

 

           

gastenboek

 

 

 

 Creative Commons License
Op dit werk is een Creative Commons Licentie van toepassing.

 

Aanduidingen achter de namen: K : linkt naar genealogie Koster. G : komt alleen in de Genealogie voor. : naar Knipsel

A-Bins   Blaa-Buwa   C-D   E-G   H   I-Koss   Koster   Kram-Meye   Mich-P   Q-Scha   Sche-Sytz   T-V   W-Z
C DIJKS vervolg DIRC
Hendrika Campagne (1895-19..) Bauke Dijkstra (1881-1968) Aagtje Dircks
Carolina Maria Elisabeth Carpentier Alting Baukje Dijkstra (1868-1...) Maria Elisabeth Dircks  
Cornelia Willemina Cats Baukje Dijkstra (1892-1957) Doeke Dirks
Antje Christiaans Bieuwkje Dijkstra (1894-19..) Douwe Dirks (1737-1...)
Dalton Christman (1905-1992) Beitske Gerks Dijkstra Hendrika Dirks
Trijntje Claas Boukje Arjens Dijkstra (1868-1950) Yttie Dirks (1734-....)
Jan Clement (1882-19..) Kornelia Andries Dijkstra (1789-1828) Jan Dirxs
Johanna Hendrika Clement (1917-2002) Cornelis Dijkstra (1878-19..) Jannigje Dirks
Johannis Clement (1910-1985) Dirk Dijkstra (1849-1919) Jeltje Dirks
Hendrikus Johannes Colee Dirk Dijkstra (1865-1942) Klaas Dirks
Hendrikus Johannes Colee (1901-1984) Dirk Dijkstra (1865-19..) Maartje Dirks
Franciscus Arnoldus Contelaar (1865-1918) Dirk Dijkstra (1885-19..) Trijen Dirckx (15..-1618) K
Franciscus Arnoldus Contelaar (1896-1977) Dirk Dijkstra (1889-19..) Trijntie Dirks
Johannes Hendrikus Contelaar Dirk Dijkstra (1929-1954) Dominica Dirksen
Alida Henderica Corba (1896-1977) Dirk Johannes Dijkstra Clara Louise van Dissel (1933-1934)
Marinus Corba Dirk Jelkes Dijkstra Elize Cornelis van Dissel (1894-1981)
Sibbeltje Coree Dirk Sjoukes Dijkstra (1799-1873) Willem Pieter Jacob van Dissel  
Dirkien Corneles Dirkje Dijkstra Hendrik Fredrik Disselk÷ter
Fokeltje Corneles K Dirkje Dijkstra (1883-1963) Susanna Maria Disselk÷ter (1885-1966)
Anna Cornelis Dirkje Dijkstra (1904-1987) K Jasper Jans Disselsma
Antie Cornelis (1655-1...) Doede Dijkstra K Sytze Jaspers Disselsma (1845-1887)
Dirck Cornelis (1651-1...) Douwe Dijkstra (1876-19..) Trijntje Disselsma
Douwe Cornelis Douwe Lammerts Dijkstra (1890-1980) Baukje Dobma (1876-19..)
Jan Cornelis Ebe Dijkstra (1868-1868) Berend Dobma
Maartje Cornelis Ebe Dijkstra (1875-19..) Cornelis Doekes Dobma
Marijtjen Cornelis Edsger Dijkstra (1875-1941) Renske Cornelis Dobma (1821-1859)
Neeltie Cornelis (1650-1651) Eke Dijkstra Gaatske Doedis (1702-1737)
Neeltie Cornelis (1652-1721) Enne Jelles Dijkstra (1901-1979) Arjen van Dokkum (1828-1903)
Neeltje Cornelis Ettje Dijkstra (1893-1973) Wytze Wybes van Dokkum
Trijntie Cornelis (1782-1819) Fetze Dijkstra (1890-1955) Berend Doldersum (1875-1848)
Wytske Cornelis Fokke Dijkstra Elisabeth Doldersum (1936-1939)
Griet Cornelisdr Folkert Dijkstra (1900-19..) Jan Doldersum (1900-19..)
Elisabeth Petronella Coster (1835-1879) Folkert Edsgers Dijkstra Liesbeth Doldersum (1909-1987)
Gijsbert Coster (1811-18..) Froukje Lieuwes Dijkstra Roelof Doldersum
Gijsbert Abel Coster Gelske Dijkstra (1892-1966) Roelof Doldersum (1902-1903)
Johannes Gijsberts Coster (1838-1842) Gerardina Johanna Dijkstra (1898) Roelof Doldersum (1905-19..)
Sytske Pieters Crap Gerben Dijkstra (1901-19..) Sjoukje Doldersum
Josephus de Crom Gerrit Dijkstra Jan van Dommelen (1889-19..)
Sjeuke Hyltjes Cuiperus Gerrit Jacobs Dijkstra Teunis Mattheus van Dommelen
Jan Cuperus Grietje Dijkstra (1864-1960) Hiltje Jacobs Donia
Johannes Cuperus (1893-1983) Grietje Pieters Dijkstra Eltje Hendriks Donker (1797-1874)
Minne Klazes Cuperus Haring Dijkstra Hendrik Wolters Donker
Taeke Minnes Cuperus (1883-1969) Hendrik Dijkstra (1881-1881) Jantje Donkert (1830-1...)
D Hendrik Dijkstra (1884-19..) Willem Pieters Donkert
Cornelis Johannes Daems Hendrik Dirks Dijkstra (1822-1894) Geertrui Donkervoort
Frederika Maria Daems (1891-1975) Hinke Dijkstra Adriana Elisabeth van Dorp
Aafje van Dalen (1897-1975) Hinke Dijkstra Elisabeth Tjepkes van Dorpen (1840-1840)
Jan van Dalen Hotse Dijkstra (1873-19..) Tjepke Zietses van Dorpen (1816-1841)
Tewes van Dalen (1871-1962) Ietske Dijkstra (1865-1866) Hendrikje Walkes Dortman
Hendrik Damen J Dijkstra Berendje Dost
Hendrik Reins Damen (1866-1880) Jacob Dijkstra (1833-1903) Bauke Douma
Rein Damen (1835-1875) Jacob Dijkstra (1839-1898) Douwe Douma
Sibbele Reins Damen (1868-18..) Jacob Dijkstra (1877-1949) Douwe Douma (1894-1971)
Roelofje Jacoba Dames Jan Dijkstra Eelke Douma (1896-1898)
Grietje Damstra Jan Dijkstra Eelke Douma (1898-19..)
Hendrikje Dankert (1900-1983) Jan Dijkstra (1878-1896) Eelke Minks Douma
Jacob Dankert Jan Rintjes Dijkstra Elisabeth Klaaske Douma (1909-19..)
Pieter Theunis Dankert Jan Rintjes Dijkstra (1850-1850) Jan Douma
Sijmen Dankert (1906-1971) Janke Dijkstra (1869-1936) Jan Douma (1871-1935)
Jan Datema Janke Dijkstra (1914-1914) Jan Eduard Douma (1903-19..)
Margrieta Datema (1878-1951) Jannigje Dijkstra (1877-1965) Jouke Baukes Douma (1880-1925)
Jacobina Daverman Jannigje Dijkstra (1881-19..) Otte Douma (1900-1917)
Aaltje Dekker Jarig Dijkstra (1856-1929) Taetske Lieuwes Douma
Frederik Johan Dekker (1885-19..) Jasper Cornelis Dijkstra Ytje Douma (1878-19..)
Jentje Dekker Jelle Dijkstra Zwaantje Douwes Douma
Janke Dekker Sebastiana Jeltje Dijkstra (1877-1954) Akke Douwes
Harmke Dirks Dekkinga Jeltje Dijkstra (1877-19..) Dirk Douwes (1760-1...)
Hendrik Teunis Dekkinga Jeltje Dijkstra (1885-1886) Gatske Douwes (1762-1767)
Renske Hendriks Dekkinga (1800-1833) Jeremias Dijkstra (1841-1913) Gatzke Douwes (1772-1774)
Sietze Willem Demmers (1902-19..) Jetske Dijkstra Gatske Douwes (1778-1...)
Willem Demmers Jetze Auke Dijkstra (1898-1957) Marten Douwes
Ietje Diemer (1867-1943) Johanna Dijkstra (1882-1886) Pytter Douwes (1...-1746)
Nicolaas Diemer Johannes Fokkes Dijkstra (1786-1827) K Pieter Douwes (1774-1...)
Flora Johanna Diesbergen Klaas Dijkstra Wybe Douwes (1769-1...)
Arend van Diggelen Klaas Jaspers Dijkstra (1817-1869) Berber Pieters Draaisma
Hendrik van Diggelen (1888-19..) Klaasje Dijkstra (1875-19..) Hille Draaisma
Johanna Elisabeth van Diggelen (1912-19..) Lammert Dijkstra Pieter Hilles Draaisma (1889-1968)
Roelof Jan Dijk (1885-19..) Lijsbert Jans Dijkstra Grietje Draayer (1890-1980)
Willem Dijk Maaike Jans Dijkstra Sikke Draayer
Anne van Dijk Maartje Dijkstra (1866-1866) Trijntje Ruurds Drayer
Arend van Dijk (1901-1976) Maria Dijkstra (1904-1997) Nicoline Catherina Anna Drees
Attje van Dijk (1873-19..) Martien Dijkstra Jelle Drenth
Cornelia van Dijk Martinus Sjouke Dijkstra (1896-1896) Petertje Drent
Cornelia van Dijk Meindert Heins Dijkstra Hendrik Dresselhuijs
Dieuwke van Dijk (1895-1934) Neeltje Dijkstra (1887-1887) Johan Jacobus Hendrik Dresselhuijs (1843-1...)
Dirk van Dijk (1878-19..) Neeltje Dijkstra (1891-19..) Eke Dreunhuizen (1886-19..)
Dirk Freerks van Dijk Obbe Harings Dijkstra (1892-1962) Ente Harmens Dreunhuizen (1843-1843)
Dirk Freerks van Dijk (1871-1871) Otte Dijkstra (1884-19..) Gerrit Dreunhuizen (1906-1983)
Dirkje van Dijk (1877-1953) Pier Dijkstra Harmen Jans Dreunhuizen (1801-1846)
Eeltje van Dijk (1895-1972) Pietje Dijkstra (1872-19..) Harmen Dreunhuizen (1877-1878)
Freerk Dirks van Dijk (1843-1893) Rendert Ruurds Dijkstra Harmen Dreunhuizen (1880-19..)
Gerritje van Dijk Renske Dijkstra (1851-1931) Harmen Dreunhuizen (1909-2000)
Grietje van Dijk Riemkje Dijkstra (1871-1936) Jacob Dreunhuizen (1844-1849)
Grietje van Dijk (1865-1946) Rinske Cornelis Dijkstra Jacobus Dreunhuizen (1878-1923)
Grietje van Dijk (1868-19..) Rinske Rintjes Dijkstra (1849-1849) Jan Dreunhuizen
Hendrikje van Dijk Rinske Rintjes Dijkstra (1859-1860) Jan Dreunhuizen (1841-1926)
Hillegien van Dijk (1896-1977) Rintje Arjens Dijkstra Jan Dreunhuizen (1901-1984)
Jacob van Dijk (1860-1942) Rintje Jans Dijkstra (1822-1884) Jetske Dreunhuizen (1903-2003)
Jacob Hiddes van Dijk Ritske Dijkstra (1861-1...) Tietje Dreunhuizen (1882-1884)
Jacobje van Dijk Ruurd Dijkstra (1859-1862) Wilhelmina Dreunhuizen
Jacobus van Dijk Ruurd Dijkstra (1863-1866) Andries Pieters Dreyer
Jan Klaassens van Dijk Ruurd Rinderts Dijkstra (1806-1838) Barend Dreyer
Janke van Dijk Saakje Dijkstra Elisabeth Dreyer
Jetske Dirks van Dijk Schelte Dijkstra (1867-1950) Jeltje Dreyer (1868-1959)
Jiskje van Dijk (1875-19..) Siebe Dijkstra Gerritje van Drie
Joosje van Dijk Sierd Symens Dijkstra Wilhelmina Drijber
Maaike van Dijk Sytske Dijkstra (1842-1911) Abe Drijver
Maria van Dijk Sytske Johannes Dijkstra (1825-1866) K Jisk Drijver (1880-1955)
Melle van Dijk Sjoerd Dijkstra (1856-1933) Gerrit Drost (1851-1914)
Thomas Freerks van Dijk (1869-1881) Sjouke Dijkstra Gerritje Drost (1901-1907)
Thomaske van Dijk (1887-1950) Sjouke Dirks Dijkstra Jan Drost
Trijntje van Dijk (1872-19..) Sjouke Dirks Dijkstra (1833-1905) Maria Drost (1900-1900)
Trijntje van Dijk (1872-19..) Sjouke Johannes Dijkstra Saapke Drost (1898-19..)
Watze Jans van Dijk Sjutje Dijkstra (1863-1940) T D Drost
Willemke van Dijk (1878-1948) Taeke Dijkstra Christoffel Duba (1897-1969)
Grietje van Dijken (1882-19..) Tietje Dijkstra (1873-19..) Wypke Duba
Jan van Dijken Tjeerd Douwes Dijkstra (1756-1812) Beitje Duif
David Tjisses Dijkman K Trijntje Dijkstra Hendrica van Duijkeren
Jacob Dijkman Trijntje Dijkstra (1866-1890) Klaas Cornelis van Duinen (1894-1966)
Marchien Dijkman (1855-1940) Trijntje Dijkstra (1870-1871) Nicolaas Abraham van Duinen
Pietje Emkes Dijkman Trijntje Dijkstra (1873-19..) Beitske Duing
Tjitske Davids Dijkman (1899-1985) K Trijntje Dijkstra (1898-1973) Mary Frances Dunkin (1873-1931)
Jacob Dijksma (1877-1931) Trijntje Ruurds Dijkstra (1831-1910) Hendrikje Dunnink
Jan Olkes Dijksma Tsjiegje Dijkstra (1882-1976) Dirk Duran
Olke Jans Dijksma (1844-1917) Tymen Dijkstra Paulus Hendricus Johan Duran (1894-19..)
Andries Jans Dijkstra Uilkje Dijkstra (1887-1970) Jantina DusseljÚ
Annigje Dijkstra Wapke Dijkstra Auke van Dussen
Antje Dijkstra (1861-1938) Wytske Dijkstra (1879-19..) Cornelis Arjens van Dussen
Antje Dijkstra Yetske Dijkstra (1835-1918) Jan van Dussen (1896-1976)
Arjen Dijkstra Ymkje Dijkstra Sijtske Kornelis van Dussen (1759-1821)
Arjen Dijkstra (1853-19..) Ynze Sjoukes Dijkstra (1846-1925) Boukje Jans Duursma
Arjen Dijkstra (1870-19..) Ype Jans Dijkstra (1887-1925)  
Arjen Dirks Dijkstra (1829-1910) Ytje Dijkstra (1836-1909)  
Arjen Dijkstra (1895-1969) Ytje Dijkstra (1870-19..)  
Atje Dijkstra (1908-19..) Daniel Dijs (1867-1936)  
Auke Dijkstra Johanna Maria Dijs (1894-19..)  
Aukje Dijkstra Martinus Dijs  
Aukje Dijkstra Trijntje Petronella Antonia Dijs (1897-1974)  
Aukje Dijkstra Dirk Caspers Dinhart  
Aukje Dijkstra (1861-1946) Pietje Dinhart  (1813-1875)  
Aukje Dijkstra (1866-1939) Johannes Theodorus Dinkeloo  
Aukje Femmes Dijkstra Josina Dinkeloo (1890-1971)  

A-Bins   Blaa-Buwa   C-D   E-G   H   I-Koss   Koster   Kram-Meye   Mich-P   Q-Scha   Sche-Sytz   T-V   W-Z