Welkom

De naam is...

Knipsels

Bronnen

Info

Anders

 
 
              info
            verwante(n) sites
             contact
           

aanmelden

           

Nieuwsbrief

           

overzicht

           

 Index op achternaam

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K

Koster  Kr  L  M  N  O  P

Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z

 

           

zoeken binnen de site

Google
WWW Josca.nl

 

           

gastenboek

 

 

 

 Creative Commons License
Op dit werk is een Creative Commons Licentie van toepassing.

 

Aanduidingen achter de namen: K : linkt naar genealogie Koster. G : komt alleen in de Genealogie voor. : naar Knipsel

A-Bins   Blaa-Buwa   C-D   E-G   H   I-Koss   Koster   Kram-Meye   Mich-P   Q-Scha   Sche-Sytz   T-V   W-Z
T TULN VISS vervolg
Lijsabeth Jans Tade Baukje Tulner (1890-1985) Janke Visser (1895-1985)
Dirk Feikes Tadema Dirk Tulner Janna Hinderica Visser
Feike Dirks Tadema Klaasje Tulner Jannigje Visser (1897-19..)
Ytje Feikes Tadema (1817-1867) Evertje Lykels Turksma Jansje Visser
Janneke Carst Tadema Jannigje Hendriks Tushuizen Jelle Visser
Sybrigje Tadema (1843- 1922) Aukje van der Tuuk (1870-1932) Klaas Visser
Grietie Taekes Sas Taekes van der Tuuk Klaas Visser
Maartje Sijbrants Takes (1763-1843) Jan Tuzee Klaas Visser (1906-19..)
Sijbrand Volkers Takes Jantje Tuzee (1848-1934) Lieuwe Sjouke Visser (1910-19..)
Aaltje Talsma Johanna Tuzee (1869-19..) Maria Antonie Visser (1870-1950)
Dirkje Talsma Reinje Jans Tuzee Muus Visser (1880-1967)
Jacob Talsma (1910-1972) U Otte Visser (1895-19..)
Froukje Dirks Tanja Aafke Uitermarkt. (1911-198.) Pieter Visser (1901-19..)
Hiltje Tanja Roelof Uitermarkt (1889-1967) Riemke Visser (1894-19..)
Tietje Piebes Tanja Willem Hendrik Uitermarkt Ringenerus Visser
Aaltje Wopkes Tasma Willem Hendrik Uitermarkt (1909-1980) Rinske Tjipkes Visser
Anna Tasma (1924-1974) Gijsje Uitslager (1891-1962) Rippert Visser (1866-19..)
Pieter Tasma (1900-1949) Willem Uitslager Rippert Visser (1907-19..)
Wybe Tasma Jeltje Ulbes (1743-1794) Saapke Gerbens Visser
Jan Tavenier Tiumme Ulbes K Sara Gerrits Visser (1872-1909)
Sjouwtje Tavenier (1903-1974) V Sikke Visser
Johanna Susanna Tefeij (1899-1935) Frouwkje Vaartjes (1896-1965) Sjouke Visser (1911-19..)
Willem Tefeij Gauke Vaartjes Sybe Visser
J Teijema Geesje Vaartjes (1886-1980) Sybrigje Visser (1905-19..)
Albertus Teitsma (1884-19..) Harm Vaartjes (1898-1907) Taetske Visser (1902-1980)
Albertus Teyes Teitsma (1825-1893) Kille Vaartjes (1893-1977) Trijntje Visser (1897-1951)
Eelkje Teitsma (1888-19..) Koop Vaartjes (1898-1986) Trijntje Visser (1917-1941)
Elisabeth Albertus Teitsma (1852-19..) Liekele Vaartjes (1890-19..) Trijntje Jans Visser (1782- 1861)
Hiltje Teitsma (1889-1967) Lubbert Vaartjes Uilkje Visser (1900-19..)
Houkjen Tjallings Teitsma (1814-1851) Lubbert Vaartjes (1883-1959) Jan Vlieger (1888-19..)
Jan Johannes Teitsma (1900-19..) Roelofje Vaartjes (1888-19..) Sipke Vlieger
Jantje Albertus Teitsma (1856-1885) Sietze Vaartjes (1901-1976) Bauke Alberts van Vliet
Jelle Gerbens Teitsma Wolter Vaartjes (1858-1942) Eke Baukes van Vliet
Johannes Albertus Teitsma (1868-1881) Adriana Gijsbertha Valk Dorothea van Vliet (1899-1962)
Pier Teitsma (1886-19..) Hiltje Walings de Valk (1831-1902) Geertje van Vliet (1839-1880)
Sybren Teitsma (1892-19..) Waling Johannes de Valk I van Vliet
Teye Rinse Teitsma  (1861-1929) Hendrikje van der Vecht (1895-19..) Janke van Vliet
Teye Rinses Teitsma Johannes van der Vecht Janke Baukes van Vliet (1835-1925)
Tjalling Andries Teitsma Hendrik van der Vee Lieuwe van Vliet
Tjitske Albertus Teitsma (1858-1859) Jantje Daniels van der Vee Lieuwkje van Vliet (1873-19..)
Tjitske Albertus Teitsma (1866-1866) Ype van der Vee (1871-19..) Pieter van Vliet(1859-1918)
Corneliske Teppema Geert Veen (1899-19..) William van Vliet (1892-1963)
Jansje Terhaar Gerbe Veen (1863-19..) Wybe van Vliet
Marten Jansen Terherne Gesina Veen (1892-1972) Wytse Pieters van Vliet
Aan Sijmons Terpstra (1893-1966) Oomke Veen Anne van der Vliet K
Akke Terpstra (1892-19..) Akke ten Veen (1944-1948) Douwtje van der Vliet (1872-1917) K
Albert Terpstra (1868-19..) Ebel ten Veen Jetske Folkerts van der Vliet
Albert Wybrens Terpstra (1860-1860) Frans ten Veen (1904-19..) Berber Wybes Vlietstra (1829-1904) K
Antje Jacobs Terpstra Alle van Veen Geertje Vlietstra (1878-19..)
Baukje Alberts Terpstra Annigje van Veen (1906-1978) Klaas Vlietstra 
Berber Terpstra (1886-19..) Wieger K. v d Veen (1907-1968) Wybe Wytses Vlietstra K
Clara Terpstra Elisabeth Jochums van der Veen (1848-1892) Hendrik van Vloten
Cornelia Terpstra Heike Harms van der Veen Maria Johanna van Vloten (1903-1975)
Korneliske Terpstra Hendrik Jochums van der Veen Annigje Voerman
Dieuwke Terpstra Janke Sytzes van der Veen Eva Douwes Voermans
Doekle Terpstra (1886-1966) Jochum Hendriks van der Veen (1821-1897) Hendrik Leendert Willem Vogel
Elsie Terpstra Maartje van der Veen (1881-1950) Hendrik Leendert Willem Vogel (1900-19..)
Geertje Terpstra Riksje van der Veen Anna Elisabeth de Vogel (1922-19..)
Gerritje Terpstra Rinske Jochums van der Veen (1852-1...) Cornelis Bernardus de Vogel (1895-19..)
Gosse Terpstra (1868-19..) Sjoerd Jochums van der Veen (1863-1882) Klaas de Vogel
Harke Terpstra Tjeerd van der Veen Pouwlina Theodora Margaretha de Vogel
Hendrik Terpstra (1877-1966) Tjitske Jochums van der Veen (1850-1852) Carolina Sophia Vogelesang
Hiltje Terpstra Aagje Fokke Veendam Maaike Vogels
Ida Terpstra (1899-19..) Geertruida Veenhuis Iebeltje Vogelvanger
Jacob Terpstra (1865-19..) Aaltje Veenstra Hendrikje Vogthenrich
Jakob Jinses Terpstra Bieuwkje Veenstra (1902-19..) Bauke Jans Volbeda (1863-1928)
Jan Terpstra (1877-1910) Leentje Jennes Veenstra Jan Dirks Volbeda
Jan Johannes Terpstra Pieter Veenstra Jantjen Volkerts (16..-1747)
Janke Jelles Terpstra Pieter Veenstra (1903-19..) Geertje Klazes Vollema
Jenze Terpstra (1871-19..) Rymkjen Hayes Veenstra Christina van Voorthuyzen
Johannes Jans Terpstra (1847-19..) Trijntje Alberts Veenstra Aaldert Vos (1896-1970)
John Terpstra Trijntje Bottes Veenstra Aaltje Vos
Ruurd Terpstra (1878-19..) Wytze Harmens Veenstra Mietje Vos
Sjoerd Terpstra Aaltje van der Veer Sieme Vos
Sjoerd Terpstra (1905-1977) Aaltje van der Veer (1873-1940) Jan de Vos (1899-19..)
Symen Piers Terpstra Aaltje van der Veer (1898-1978) Klaas de Vos
Symon Terpstra Anne van der Veer (1865-19..) Lammigje de Vos
Tetje Terpstra Anne Taekes van der Veer (1841-1847) Lebbertdina de Vos
Trijntje Terpstra Baukje van der Veer (1895-1963) Johanna de Vos
Trijntje Terpstra (1881-19..) Emma Geertje van der Veer (1909-2002) Annigje Vreeken
Trijntje Terpstra (1909-1981) Fetje van der Veer (1893-1973) Hendrika Johanna Vrielink
Watson Terpstra (1895-1971) Fettje van der Veer (1905-1988) Aaltje de Vries (1843-1933)
William Terpstra Fetje Jans van der Veer (1909-1950) Aaltje de Vries
Wybren Terpstra Grietje van der Veer (1888-1959) Aaltje de Vries
Wybren Jakobs Terpstra (1831-1...) Grietje Ybeles van der Veer (1866-1946) Aaltje de Vries
Ytske Terpstra (1858-19..) Hidde van der Veer (1907-1996) Aaltje Ekkes de Vries
Antje Terstal ( 1888-19..) Hidde Jans van der Veer (1905-19..) Abe Lieuwes de Vries
Antonia Terstal ( 1891-19..) Hiskje Jans van der Veer (1904-1904) Akke de Vries (1875-1945)
Bertha Terstal (1881-19..) Imkje van der Veer (1864-1926) Albert Lieuwes de Vries (1829-1829)
Gijsbertus Terstal ( 1884-19..) Imkje Ybeles van der Veer (1857-1938) Anna de Vries
Jan Terstal Jacoba van der Veer (1895-1981) Anna Hendrika de Vries (1923-1952)
Jan Terstal (1880-19..) Jan Willems van der Veer (1870-1872) Antje de Vries (1909-1986)
Reindert Terstal (1856-1923) Jan Willems van der Veer (1872-1946) Antje Alberts de Vries
Henriëtte Maria Terwiel Piebe van der Veer (1906-19..) Antje Pieters de Vries (1823-1891)
Wilhelmus Albertus Terwogt Pieter van der Veer (1899-19..) Aukje de Vries (1885-1952)
Wilhelmus Albertus Terwogt (1898-1936) Reitze Taekes van der Veer (1835-1857) Casper Johannes de Vries
Maria Johanna Teske Taeke van der Veer (1868-1949) Cornelis de Vries
Dirck Teunis (1685-1...) Taeke Ybeles van der Veer (1806-1858) Dieuwke de Vries (1885-1885)
Eelkje Teunis (17..-1791) K Taeke IJbeles van der Veer (1863-1947) Dirk Gerrit de Vries (1890-1952)
Jan Teunis (16..-16..) Willem van der Veer (1870-1938) Dirkje Jarigs de Vries
Jan Teunis (1682-1...) Willem van der Veer (1893-19..) Doeke de Vries (1893-1958)
Janke Teunis (1697-1...) Willem van der Veer (1896-1983) Douwe Doekes de Vries
Claas Teunis ( 1690-17..) Willem van der Veer (1901-19..) Eelkje de Vries (1853-1853)
Trijntje Teunis (1687-1...) Willem van der Veer (1925-1962) Elisabeth de Vries
Johanna Christina Teunissen Willem Jans van der Veer (1898-1972) Emkje Jans de Vries
Barbera Theil (1873-19..) Willem Taekes van der Veer (1838-1913) Ente Pieters de Vries
Christiaan Theil Willem Ybeles van der Veer (1845-1864) Floris de Vries (1878-1878)
Allegonda Derks Thieme (1873-19..) Willemke van der Veer (1868-1946) Floris Tjerks de Vries
Derk Fries Thieme Willemke Taekes van der Veer (1845-1864) Franciscus Johannes de Vries
Elisabeth Maria Catharina Thijssen Ybele van der Veer (1876-19..) Froukje de Vries
Maria Thoene Ybele van der Veer (1894-19..) Froukje de Vries (1897-1994)
Aaltje Tibben Ybele van der Veer (1897-1968) Gerben de Vries (1864-1936)
Tjietske Douwes Tichelaar K Yble Taekes van der Veer Gerrit de Vries
Attje Tiedes (1659-1704) Yble Taekes van der Veer (1831-1909) Gerrit de Vries (1864-1919)
Auke Tigchelaar Yttje van der Veer Gerrit Floris de Vries (1840-1906)
Gerrit Tigchelaar Petronella Magdalena Janetta Veerkens Gerrit Jan de Vries
Hiltje Tigchelaar Geurtje van de Velde Gezina Wilhelmina de Vries
Hittje Tigchelaar Andries van der Velde Grietje de Vries (1891-1892)
Japke Tigchelaar (1917-1985) Geert van der Velde (1901-19..) Grietje de Vries (1892-19..)
Jitske Tigchelaar (1893-1983) Gerben van der Velde (1867-19..) Grietje Hiddes de Vries
Setske Tigchelaar (1893-1983) Gerrit van der Velde (1895-19..) Harmen Hendriks de Vries
Trijntje Tiedes Houkje van der Velde (1910-1965) Haye de Vries (1824-1880)
Geertje Tiemersma (1908-1991) Janke van der Velde Heere de Vries
Sake Klaas Tiemersma Johannes Wigers van der Velde ( 1894-1872) Heere Jacobs de Vries
Hendrikje Jurjens Tiesnits Martje Freerks van der Velde Hendrik de Vries
Bastiaantje Tiggelman (1898-1990) Pietje van der Velde Hendrik Hendriks de Vries
Corstiaan Tiggelman Sytze van der Velde (1893-19..) Hendrikje de Vries
Sieske Tijsens Sytze Gerbens van der Velde Hieke de Vries (1854-1861)
Lieuwkje Pieters Tijsma Wiger Johannes van der Velde Hillegonda Lodowina Josina de Vries (1897-1977)
Andries Tilstra (1891-1960) Wilhelmus Adrianus Jacobus van der Velde (1846-1887) Ids de Vries
Anne Tilstra Wilhelmus Anthonie van der Velde Ietje de Vries
Eeke Tilstra Gerrit Veldhuis Ieskje Dirks de Vries
Trijntje Tilstra (1911-1991) Jan Veldhuis (1870-19..) Jan de Vries (1876-1942)
Antje Douwes Timmer Catharina Veldman Jan de Vries
Jellina Johanna Timmer Jan Veldstra Jan Gelis de Vries
Renske Timmer Swopkje Veldstra (1898-1985) Jan Lieuwes de Vries (1826-1833)
Aaltje Timmerman Grietje Velkers (1908-1993) Jan Wijbe de Vries (1926-1962)
Frans Tinga (1913-1994) Markus Velkers Jan Wybes de Vries (1867-1939)
Tjerk Tinga Grietje Vellinga Janke de Vries
Trijntje Tinga Jan Vellinga (1880-19..) Janke de Vries (1902-19..)
Jick Tiummesdr ( 1...-16..) K Pier Vellinga Janke Heeres de Vries
Joukje Gerrits Tjallema Adrianus Veltkamp (1882-1...) Janke Jurjens de Vries
Meindert Tjebbes Kornelis Veltkamp (1853-1...) Jansje Christina de Vries (1899- 1993)
Broer Tjeerdts Kornelis Hendriks Veltkamp Jantien de Vries
Sijke Tjeerds Hendrik Veltkamp (1876-1...) Jantje de Vries
Berend Tjepkema (1877-1913) Hendrik Kornelis Veltkamp (1821-1884) Jantje de Vries
Grietje Tjepkema (1871-1924) Iefke Veltkamp (1857-1927) Jantje Klazes de Vries
Grietje Tjepkema (1903-1975) Johanna Veltkamp (1847-1918) Jarig Reins de Vries (1886-1973)
Hiltje Tjepkema (1867-1955) Trijntje Veltkamp (1849-1849) Jelle de Vries
Hiske Tjepkema (1867-1930) Trijntje Veltkamp (1850-1929) Jeltje de Vries (1869-1928)
Jacob Tjepkema Aukje Wybrens Venstra Jippe de Vries
Jan Tjepkes Tjepkema (1887-1947) Jantje Venstra Jiskje de Vries (1897-1985)
Klaas Tjepkema Jantje Venstra Jitske Lieuwes de Vries (1815-1839)
Klaaske Tjepkema (1876-19..) Bartelt Vent Johanna de Vries
Neeltje Tjepkema Evert Vent (1892-1947) Johannes Gosses de Vries
Piebe Tjepkema Pietje Ruurds Verbeek Johannes Hayes de Vries
Ritske Tjepkema Abraham Verhaar Lammert de Vries (1876-1935)
Sipkje Tjepkes Tjepkema Henry Verhaar Johannes Lieuwes de Vries (1820-1876)
Syds Tjepkema Fimke Verkerk Koopke Jans de Vries (1819-1898)
Syds Piebes Tjepkema Arie Verschoor Lammert de Vries (1896-1968)
Tietje Tjepkema (1877-1974) Tietje Tjepkema Lammert Arjens de Vries
Tjepke Tjepkema Jan Verschoor (1900-19..) Lammert Heins de Vries
Trijntje Tjepkema (1902-1987) Cornelia Verwater Liebbe de Vries
Sierkje Tjerks Hendrica Cecilia Verweij Lieuwe Abe de Vries (1856-1861)
Yde Tjessen Cornelia Johanna Verswijveren (1892-19..) Lieuwe Abes de Vries (1785-1859)
Wytze Tönjes Jacobus Verswijveren Luitje de Vries (1908-19..)
Ytje Tönjes (1896-1995) Jacobus Verswijveren (1890-1947) Martha de Vries
Arend van Tol (1827- 1901) Johanna Louisa Verswijveren ( 1891-1891) Martje de Vries
Arend van Tol (1880-1937) Mateus Verswijveren (1898-1918) Meindert de Vries
Gerrit van Tol Petrus Verswijveren (1862-1...) Minke de Vries (1841-1919)
Gerrit van Tol (1891-1972) Petrus Verswijveren (1916-1940) Nicolaas Pieters de Vries
Hendrica van Tol (1888-1974) Maria Theresia Verveeken Petrus Antonius de Vries (1900-1933)
Iefke van Tol (1886-19..) Sjoerdtje Tjerks Viersen Pieter de Vries
Johannes van Tol (1856-19..) Bouwe Obbes Vinkel (1738-1806) Pieter H de Vries (1892-1967)
Johannes van Tol (1884-1949) Bouwe Obbes Vinkelbos (1849-1934) Pieter Hendriks de Vries
Marchien Pieternella van Tol (1905-1995) Bouwe Obbes Vinkelbos (1800-1840) Pieter Sybrens de Vries
Marchiena Boelina van Tol (1909-19..) Doeke Obbes Vinkelbos (1860-1875) Rein de Vries
Margien van Tol (1881-19..) Eva Elisabeth Vinkelbos (1863-1934) Riemke Simmes de Vries
Pieter Johannes van Tol (1881-19..) Eva Obbes Vinkelbos (1842-1843) Rinse de Vries
Fokke van der Tol (1898-1967) Ewa Obbes Vinkelbos (1846-1847) Rinske Jans de Vries
Sytze van der Tol Evert Obbes Vinkelbos (1856-1939) Romke Alardus de Vries
Rigtje Taedes Tolsma Lene Obbes Vinkelbos (1851-1913) Seerske Bottes de Vries
Sjoukje Tiedes Tolsma Maria Obbes Vinkelbos (1846-1847) Sieuwke de Vries (1843-1932)
Trijntje Martens Tolsma Obbe Bouwes Vinkelbos (1770-1802) Silvie Sidonie de Vries (1866-1931)
Reinder Tomas Obbe Bouwes Vinkelbos (1822-1876) Sybren de Vries (1866-1951)
Jacoba Wilhelmina Touw (1892-1947) Grietje Romkes Vis (1828-1920) Sijke de Vries
Willem Touw Pieter Vis (1911-1987) Sytske de Vries
Geessien Toxopéus (1890-19..) Romke Sipkes Vis Sytske de Vries (1883-1950)
Jannes Toxopeus Wytske Douwes Visbeek Tjaltje de Vries
Roelfke Toxopeus F J Visscher Tjeerd de Vries (1893-1964)
Klaas Trapman Aaltje Sybes Visser Tjitske Gerrits de Vries
Maria Elisabeth Trapman (1900-19..) Adolf Visser (1878-19..) Trijntje de Vries (1823-1839)
Baukje Travaille Anna Visser Trijntje de Vries (1892-1963)
Dirk Travaille (1886-1972) Dieuwke Visser (1893-1960) Trijntje Pieters de Vries
Willem Travaille Dirk Willems Visser Vroukje Heeres de Vries
Albert Troelstra (1871-1871) Elisabeth Visser (1904-19..) Welmoed Liebbes de Vries (1879-1959)
Dieuwke Troelstra (1889-19..) Eva Aukes Visser Wilhelmina de Vries
Dirk Jelles Troelstra (1870-1902) Femmigje Francina Visser (1905-1997) Willem de Vries
Grietje Troelstra (1901-1995) Fintje Visser (1881-1937) K Wipkje de Vries (1895-1981)
Haukje Henderika Troelstra (1861-1937) Fokeltje Visser (1903-19..) Wybe Jan de Vries (1895-1963)
Hendrika Troelstra (1867-1944) Frans Visser Wybe Sytses de Vries
Jelle Troelstra (1833-1906) Gauwe Visser K Wypkje de Vries (1894-1894)
Jelle Troelstra (1891-1979) Gerrit Visser (1892-19..) Wypkje de Vries (1898-19..)
Korneliske Troelstra Gerrit Baukes Visser Wytske de Vries
Pieter Jelles Troelstra Gerrit Lammerts Visser (1841-1...) Wytske de Vries (1873-1959)
Pieter Jelles Troelstra (1860-1930) Gerrit Ripperts Visser Wytske Heeres de Vries (1790-1837)
Renschje Troelstra (1865-1896) Grietje Visser Ymkje de Vries (1866-1930)
Trijntje Albertina Troelstra (1864-1880) Grietje Elings Visser Yttje Caspers de Vries (1828-1911)
Grietje Jansen Trompetter J M Visser Siebe Vrieswijk
Dirkje van Tuinen Jacob Visser (1880-19..) Trijntje Vrieswijk (1900-1985)
Trijntje van Tuinen Jacob Visser (1939-1961) Janke de Vrij
Gooikje Tuinenga (1873-1922) Jan Visser (1888-1933) Geertruida Johanna Vrijvogel
Jacob Wybes Tuinenga Jan Visser (1899-19..) Christina de Vroom (1860-1...)
Klaaske Jacobs Tuinenga (1838-1866) Jan Pieters Visser Hendrik de Vroom
Wytze Jacobs Tuinenga    
Eke Tuinhof    
Trijntje Tuinsma K  
Akke Tuinstra  
Klaas Tuinstra (1889-1963)  
Sybe Tuinstra (1880-1921)  
Trijntje Tuinstra (1886-19..)  

A-Bins   Blaa-Buwa   C-D   E-G   H   I-Koss   Koster   Kram-Meye   Mich-P   Q-Scha   Sche-Sytz   T-V   W-Z