Welkom

De naam is...

Knipsels

Bronnen

Info

Anders

 
 
              info
            verwante(n) sites
             contact
           

aanmelden

           

Nieuwsbrief

           

overzicht

           

 Index op achternaam

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K

Koster  Kr  L  M  N  O  P

Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z

 

           

zoeken binnen de site

Google
WWW Josca.nl

 

           

gastenboek

 

 

 

 Creative Commons License
Op dit werk is een Creative Commons Licentie van toepassing.

 

Aanduidingen achter de namen: K : linkt naar genealogie Koster. G : komt alleen in de Genealogie voor. : naar Knipsel

A-Bins   Blaa-Buwa   C-D   E-G   H   I-Koss   Koster   Kram-Meye   Mich-P   Q-Scha   Sche-Sytz   T-V   W-Z
W WEID vervolg WOEL
Jaapien Piekes de Waard Sys Weydema (1878-1948) Jan Woelders
Geertruida Waardenburg (1896-19..) Sijs Weijdema (1906-1909) Karel Woelders (1890-1930)
Gerritje Waardenburg (1885-1917) Sijs Weijdema (1910-1940) Hillegien Everts Woldinga
Jacob Waardenburg Wybren Weydema (1840-1874) Francina de Wolf (1905-19..)
Andries Jans Wagenaar (1816-1816) Wiebren Weydema (1887-1979) Franciscus Antonius de Wolf (1844-19..)
Andries Jans Wagenaar (1817-1817) Wiebren Weijdema (1918-1918) Franciscus Wilhelmus de Wolf (1874-19..)
Andries Jans Wagenaar (1821-1821) Wikje Weydema (1853-19..) Franciscus Willem de Wolf
Anne Arjens Wagenaar (1750-17..) IJpe Weijdema (1903-1975) Hermanus de Wolf (1875-19..)
Antje Arjens Wagenaar (1822-1860) Ype Weijdema (1911-1968) Jacoba Maria de Wolff (1906-19..)
Antje Jans Wagenaar (1818-1893) Ype Weijdema (1912-1989) Rijndert de Wolff
Ariaantje Feddes Wagenaar (1798-1814) Ype Cornelis Weidema (1825-1833) Frederika Wolters
Arjen Feddes Wagenaar (1776-1784) Ype Jans Weidema (1785-1...) Wolter Woltinge
Arjen Feddes Wagenaar (1793-1850) Ype Sybes Weydema (1843-1915) Woltertje Woltinge (1885-1966)
Arjen Gerrits Wagenaar (1699-17..) Catharina Elizabeth van der Weijden Toosje Catharina Woltz
Berber Theunis Wagenaar Antje Weima Aafke Wouda
Eernst Arjens Wagenaar (1746-17..) Aukje Wels Jan Sakes Wouda
Fedde Arjens Wagenaar (1746-1823) Harmke Martens Wenselaar Antje van der Woude K
Fettje Arjens Wagenaar (1744-17..) Aaltje van der Werf Folkje Klazes van der Woude
Gerrijt Feddes Wagenaar (1776-1810) Anne van der Werf (1842-1911) Gerbrigje van der Woude (1868-1941)
Grietje Arjens Wagenaar (1742-1834) Grietje Jansje van der Werf (1884-19..) Ida van der Woude (1890- 19..)
Hendrikje Arjens Wagenaar (1829-1905) Harie Lieuwe van der Werf (1890-1891) Lambertus van der Woude
Hiltje Wagenaar Harriet Minke van der Werf (1893-1970) Pieter van der Woude
IJsbrand Arjens Wagenaar (1752-17..) Hayo van der Werf Pieter van der Woude
Jacob Hendriks Wagenaar Hikke van der Werf (1874-1922) Reintje van der Woude (1901-1962)
Jacob Roelofs Wagenaar Hildina Anna van der Werf (1879-1920) Tjitske van der Woude
Jan Wagenaar (1932-1973) Johanna van der Werf (1881-1881) Trijntje Meinderts van der Woude
Jan Feddes Wagenaar (1795-1870) Johannes van der Werf (1882-19..) Martinus Woudenberg (1885-1941)
Jeltje Arjens Wagenaar (1825-1897) Sybrandus van der Werf Wilhelmina Woudenberg
Luitzen Wagenaar (1924-1924) Wiepkje van der Werf (1907-1986) Elisabeth van Woudenberg (1885-1918)
Marij Feddes Wagenaar (1781-17..) Cornelis van der Werff Jacobus Jan Frederik van Woudenberg
Neeltje Arjens Wagenaar (1754-17..) Cornelis van der Werff (1889-1953) Jan Willem van Woudenberg
Renske Wagenaar (1920-1981) Cornelis Johannes van der Werff (1861-1929) Johanna Maria van Woudenberg (1866-1944)
Rinse Wagenaar Aafke Annes Werkhoven Johannes Marcus Woudsma
Rinse Sjoerd Wagenaar (1912-1967) Antje Johannes Werkhoven Pietje Johannes Woudsma
Sjoerd Wagenaar (1885-1957) Antie Werps Aaltje Woudstra (1898-1950)
Teunis Arjens Wagenaar (1756-17..) Henderina Maria Wesdijk Detje Woudstra
Trijntje Wagenaar (1835-1920) Jan Westeneng Hannie Woudstra (1911-1996)
Trijntje Arjens Wagenaar (1747-17..) Rijkje Westeneng (1890-1929) Tjamme Woudstra
Wijpkje Jacobs Wagenaar (1788-1826) Dirkje Wybrandus Westerbaan (1811-1890) Arent Wouters
Wytske Jacobs Wagenaar (1831-1861) Wybrandus Luitjes Westerbaan Dieuwke Wouters (1903-1987)
Ytje Wagenaar Gerke Westerdijk Harmen Wouters
Grietje Wageveld Johanna Helena Juliana Westerdijk (1875-1950) Juliana Maria Christina de Wringer
Geertje de Wagt Sara Westerdijk Leonie Maud Wronker-Flatow (1921-....)
Minke de Wagt Henderkien Westerhof Metje Jochums Wudma
Johanna de Wal (1910-2001) Jeltje Westerhuis Akke Wybenga (1909-1961)
Antje Sybes van der Wal (1809-1848) Hendrik Westerveen Gelske Wybenga (1884-1967)
Auke van der Wal Jacob Westerveen (1893-19..) Gerrit Wybenga (1882-1958)
Auke van der Wal (1871-1878) Jentina Westerveen (1919-1920) Johannes Wybenga
Auke Jans van der Wal Aafke Westerveld (1859-1925) Margaretha Cornelis Wybenga
Bote van der Wal (1874-1938) Anna Frederiks Westerveld (1813-1850) Wybe Wybenga
Bote Pieters van der Wal Antje Freerks Westerveld (1788-1847) Sybren Abrahams Wijma
Dirk van der Wal (1877-19..) Freerk Jans Westerveld (1752-1806) Taetske Wijma (1851-1917)
Doedenias van der Wal Jantje Freerks Westerveld (1796-1852) Jan Wymenga (1889-1965)
Douwe van der Wal (1884-1885) Johannes Adams Westerveld Romke Wymenga
Engelina Nannes van der Wal Ytje Freerks Westerveld (1786-1810) Wybe Minnes Wynalda
Fokeltje van der Wal Akke J Westra Corneliske Wynia
Fokeltje van der Wal (1850-19..) Albertus Westra (1898-1971) Gerrit Wynia
Foppe van der Wal (1834-1898) Arjen Obe Westra (1877-1951) Jan Wynia (1872-19..)
Foppe van der Wal (1897-1979) Egbertus Westra Henderika Sjoerdtje Rinske Wynia (1900-19..)
Froukje van der Wal (1860-19..) Gosse Westra Wybrig Jans Wynia
Froukje Pieters de Wal Hans Wigles Westra Gijsbertje Wytzes
Geert van der Wal (1847-1849) Hendrikje Jans Westra (1866-1944) Y
Geert van der Wal (1852-1862) Jan Hanzes Westra (1819-1893) Mary Ydes
Geert van der Wal (1854-1872) Jan Jans Westra Maaike Sybrands Yfma (1787-1856)
Geert Jurjens van der Wal Janne Westra (1890-1975) Sybrand Arjens Yfma
Gerlof van der Wal Jelske Lubberts Westra Foekje Ykema
Grietje van der Wal (1878-1959) Lijsbeth Jans Westra Ybeltje Ynema
Gustaaf Friedrich Heinrich van der Wal  (1891-19..) Obe Jans Westra Antje Yntema (1866-1886)
Hiltje van der Wal (1874-19..) Ruurd Lolkes Westra Douwe Doekles Yntema
Jan van der Wal (1849 -1896) Sibbeltje Ruurds Westra (1841-1...) Obbe Ypes
Jan van der Wal (1868-19..) Willemke Westra Duttje Ypma
Jan Alberts van der Wal Eltje Wetsema Jakle Ypma
Janke van der Wal (1898-1990) Antje van der Wey Theodorus Ypma (1858-19..)
Jannetje van der Wal Tietje Sipkes van der Wey Trijntje Gerbens Ypma
Jantje van der Wal (1857-1858) Trijntje Jans van der Wey Grietje Ysbrands
Jelle van der Wal Rinske Murks Weyer Taetske Ysbrands (1808-1850)
Jelle Jurjens van der Wal Aeltje Wiebes (1674-1...) Rinske IJskamp G
Jelle Jurjens van der Wal (1790-1815) Janke Wybes Maike Pieters Yverson
Jeltje Jans van der Wal Maartje Wybes Grietje Yzaks
Jeltje Jelles van der Wal (1812-1...) Gerben Wybetsz Z
Johannes van der Wal Imkje Jans Wiedema Lijsbert Piers van der Zaag
Johannes Wytzes van der Wal K Wiedijk Atje Zaagemans
Jurjen Geerts van der Wal ( 1819-1871) Trijntje Wiedijk (1908-19..) Rein Zaagemans
Jurjen Jelles van der Wal (1767-1840) Antie Wygers Grietje van Zaanen
Klaas van der Wal (1894-1988) Fokjen Hayes Wiegersma Auke Zandstra
Lieuwkje van der Wal (1901-1988) Aebe Jippes Wielenga Jan Zandstra (1899-19..)
Lieuwkje van der Wal (1905-1967) Jippe Wielenga (1850-1939) Lammert Zandstra
Maaike Aukes van der Wal Sjieuwkje Wielinga Feitze Zandstra (1884-1968)
Marijke van der Wal (1849-1928) Franskje van Wier (1880-1907) Schelte Zandstra (1885-1922)
Marten Jelles van der Wal (1814-1875) Pieter van Wier Sjoerd Zandstra
Petronella Johanna van der Wal Geertje Wierda Sjoerd Zandstra (1909-19..)
Pieter van der Wal Sytske Wierda Berend van der Zee (1876-1969)
Regina Geerts van der Wal (1850-1851) Tjitske Pieters Wierda Gerbrig van der Zee (1877-1953)
Sieuwke van der Wal (1900-1900) Trijntje Pieters Wierda Hendrikje Roelofs van der Zee
Sieuwke van der Wal (1902-19..) Dieuwke Wierdsma Hedman van der Zee
Sybe Roelofs van der Wal Geert van Wieren Jacob Douwes van der Zee
Sytske van der Wal (1897-1976) Lutske van Wieren (1898-1989) Marten van der Zee (1904-1979)
Sjoerd van der Wal (1899-1989) Trijntje Wierenga Minne Reinders van der Zee
Teunis van der Wal (1822-1822) Jelle Riemers Wieringa (1818-1915) Renske van der Zee (1836-1881)
Teunes van der Wal (1826-1909) Riemer Murks Wieringa Rigtje Idzes van der Zee
Teunis Geert van der Wal (1882-1951) Aaltje Wiersma Sietse van der Zee
Tjietske van der Wal (1876-19..) Antje Gerbens Wiersma Sytske van der Zee
Tjiepke van der Wal (1888-1971) Dirkje Jans Wiersma Tjalling van der Zee
Tryntje van der Wal (1823-1825) Douwe Wiersma (1891-1979) Wypkjen van der Zee
Trijntje van der Wal (1830-1830) Elisabeth Wiersma (1836-1875) Jacob Gerritsz Zeeman
Trijntje van der Wal (1862-19..) Frans Wiersma Maartje Jacobs Zeeman (1733- 1770)
Yne van der Wal (1873-1957) Frans Wiersma (1920-1923) Klaas Zeephat
Maaike Walburg (1897-19..) Frederik Wiersma Klaasje Zeephat (1911-1991)
Sipke Jans Walburg Lijsbert Wiersma Hendrika Jans Zegelken (1816-1...)
Antje Walinga Reinder Wiersma (1899-1978) Anne Tjipkes Zeilstra
Gorrit Wallendal (1889-1967) Rinske Wiersma Antje Zeilstra (1835-1862)
Jacob Wallendal (1853-1889) Sjerp Jacobs Wiersma Aafke Taekes Zeinstra
Jacob Roelofs Wallendal Sytske Wiersma (1877-1938) Antje Zeldenthuis
Jan Wallendal (1858-1947) Taekele Wiersma Herman Otto Zelle
Jantje Wallendal (1855-1855) Tjepke Wiersma Zwaantie Ottos Zelle (1774-1798)
Jantje Wallendal (1864-1954) Trijntje Geertjes Wiersma Jan Zeven
Jitske Wallendal (1870-1871) Willem Wiersma (1888-1974) Jan Zeven (1907-19..)
Jitske Wallendal (1872-19..) Jan Eits Wietzema Cornelis Zietses
Ruurd Wallendal (1856-1862) Sieuwke Wietzema Adriaantje Jans Zijlstra
Ruurd Wallendal (1867-19..) Johannes van Wigcheren Ankje Zijlstra
Tjisse Jacobs Wallendal (1828-1876) Sjoerd van Wigcheren (1882-1962) Anna Zijlstra (1895-19..)
Tjitze Wallendal (1888-1980) Dieuwke Willems van Wiggen (1820-1862) K Antje Zijlstra (1882-1958)
Trijntje Wallendal (1892-1975) Willem Fokkes Wiggen K Antje Zijlstra (1892-19..)
Wypkje Wallendal (1862-1901) Aaltje Wijga Berber Zijlstra
Wiepkje Wallendal (1894-1972) Geert Wiebes van der Wijk Doeke Zijlstra (1852-1928)
Jitse Walstra Grietje Harmens van Wijk Douwe Jans Zijlstra
Pieter Albertus Walstra (1901-1973) Wiebe van der Wijk (1880-1955) Eerde Zijlstra
Grietien Waninge Elisabeth Adriana Wijkhuijsen (1880-19..) Eerde Zijlstra (1898-1960)
Pieter War Jan Gosses Wijma Eerde Zijlstra (1920-1921)
Tjeerd Sjouke War (1887-1964) Rinske Jans Wijma (1804-1836) Eke Iedes Zijlstra
Maria Johanna Warmenhoven (1911-19..) Aafje Wijn Emma Jacoba Zijlstra (1899-19..)
David Warnink Ansckien Tjommes Wijngaarden (1694-1696) Fetje Jacobs Zijlstra (1868-1931)
Hendrik Johannes Warnink (1876-1933) Antje Tjommes Wijngaarden (1700- 17..) Frederik Zijlstra (1899-1900)
Antje Warrink (1876-1902) Djeuke Dircks Wijngaarden (1697-1...) Frederik Zijlstra (1902-1903)
Arend Warrink (1859-1859) Dieuke Tjommes Wijngaarden ( 1690-1690) Frederik Zijlstra (1908-1962)
Arend Warrink (1880-1955) Dieucke Tjommes Wijngaarden (1698-1...) Gerlof Jaspers Zijlstra (1875-1940)
Arent Harmens Warrink (1814-1858) Dirck Jans Wijngaarden (1657-1697) Grietje Zijlstra (1899-1899)
Harmen Warrink Gooze Dircks Wijngaarden ( 1687-1...) Harmen Zijlstra (1864-19..)
Harmen Arends Warrink (1856-1857) Jan Dircks Wijngaarden (1685-1...) IJtje Zijlstra (1901-1947)
Jan Warrink (1851-1894) Jan Tjommes Wijngaarden (1691-17..) J Zijlstra
Jan Warrink (1889-1960) Meintje Wijngaarden Jacob Zijlstra (1846-1908)
Maria Jannette Warrink (1902-19..) Pyter Tjommes Wijngaarden (1693-1695) Jacob Zijlstra (1885-1964)
Rinse Warrink (1902-1932) Pyter Tjommes Wijngaarden (1697-17..) Jacob Doekes Zijlstra
Rinske Warrink (1882-1960) Wypkje Dirks Wijngaarden Jacob Reitzes Zijlstra
Sjoukje Warrink (1887-1959) Anne Wijnsma Jacobje Zijlstra
Sjoukje Arends Warrink (1854-1859) Corneliske Johannes Wijnsma Janke Zijlstra
Tietje Warrink (1878-1...) Taeke Wijnsma  (1876-1...) Janna Zijlstra (1903-1904)
Gerben Wartena (1904-1991) Fokje Wijnstra Janna Zijlstra (1905-1996)
Jouke Wartena Gerrit de Wilde (1822-1829) Jasper Zijlstra
Klaasje Wartena (1931-1951) Gerrit Meynderts de Wilde Jitske Zijlstra
Aaltje Wassenaar (1857-1927) Jacob de Wilde (1797-1878) Jitske Zijlstra
Adriaantje Wassenaar (1864-19..) Tjitske Wildeboer Johantje Zijlstra
Anne Gijsberts Wassenaar Antje Wildschut Klaas Zijlstra (1872-1953)
Arjen Pieters Wassenaar Beerta Wildschut (1859-1941) Klaaske Pieters Zijlstra
Dirk Wassenaar Beerta Wildschut (1912-19..) Lolkje Zijlstra (1889-1889)
Douwe Teunis Wassenaar Evertje Lykeles Wildschut (1856-1930) Lolkje Zijlstra (1890-19..)
Germen Wassenaar (1865-1945) Geeske Wildschut (1862-1874) Marten Zijlstra (1902-19..)
Hiltje Wassenaar (1892-1916) Hendrik Wildschut (1900-1968) Minke Zijlstra
Inte Wassenaar (1894-1932) Jentje Wildschut (1910-1995) Petronella Yda Pieters Zijlstra (1787-1859)
Neeltje Wassenaar Kjille Wildschut (1895-1975) Pieter Zijlstra (1892-19..)
Pieter Wassenaar (1861-19..) Lykel Sietses Wildschut (1826-1872) Pieter Pieters Zijlstra
Pietje Wassenaar Lyckele Wildschut (1908-1980) Pietje Zijlstra (1896-1900)
Sijke Wassenaar (1848-1932) Lijckele Sietzes Wildschut (1890-1906) Wiepkje Zijlstra (1894-19..)
Trijntje Jobs Wassenaar Rinske Wildschut (1865-1866) Wilhelmina Zijlstra (1886-1889)
Willem Wassenaar Roelofje Wildschut (1902-19..) Wilhelmina Zijlstra (1891-1967)
Willem Wassenaar Sietse Koenes Wildschut Wybe Zijlstra
Willem Wassenaar (1899-1900) Sietze Wildschut (1867-1853) Wybe Marten Zijlstra (1894-1894)
Yfke Annes Wassenaar (1846-1919) Sietze Wildschut (1906-1907) Wybe Marten Zijlstra (1898-1898)
Reinira Theodora Wassink Sjoukje Wildschut (1853-1939) Wybe Marten Zijlstra (1900-19..)
Hittje Pieters Watersma (1813-1399) Sjouwkje Wildschut (1897-1986) Jochem Zijts (1673-17..)
Pieter Geerts Watersma Trijntje Wildschut (1892-1932) Bauke Ulbes van Zinderen
M Weeke Trijntje Wilgenkamp Stephanus Bouke van Zinderen (1882-1974)
Margje Weers Adriaantje Willems (1926-1947) Aafke Zittema
Akke Jacobus Weewer Elsje Willems (1875-19..) Lykele Zittema
Francina van de Weg Harmen Willems Lykele Zittema (1899-1965)
Rinske van der Wei Herman Willems Sjoerd Zittema (187399-1930)
Jan Sjoerds van der Weide (1795-1859) Jacoba Willems Albert Zoer (1861-1940)
Jeltje Jans van der Weide (1823-1823) Jeike Willems (1877-19..) Barteldina Zoer (1899-19..)
Klaas Koster Jans van der Weide (1825- 1825) Jeye Alberts Willems Geertje Zoer (1892-19..)
Sjoerd Jans van der Weide Johan Nicolaas Willems (1885-1964) Roelof Zoer
Akke Weydema (1871-1872) Petronella Catharina Willems Geeltje Zoethout (1900-19..)
Andries Weydema (1871-1872) Simon Pieter Willems (1878-19..) Wijbe Zoethout
Andries Weijdema (1890-1968) Pieter Willems (1849-1940) Andries Sierks Zondervan
Antje Weijdema (1902-1907) Klaasje Jans Willemsen Arjen Zondervan
Antje Weijdema (1908-1993) Jurrien Wilts Klaasje Zondervan (1869-1933)
Antje Weijdema (1914-1914) Nessina Wilts (1849-1940) Klasina Zondervan
Antje Weijdema (1915-1985) Baukje Jientjes Wimstra (1826-1883) Neeltje Andries Zondervan (1846-1906)
Antje Weijdema (1920-19..) Jientje Baukes Wimstra Izaak van Zonneveld
Berber Jans Weidema (1778-1...) Klaasje Wind Izaak van Zonneveld (1877-1914)
Cornelis Weydema (1836-1847) Dirk Winius Eeke Zoon (1911-1983)
Kornelis Jans Weidema   (1781-1831) Jantje Winius (1903-19..) Femkje Zuidema (1893-1985)
Dirkje Weydema (1869-19..) Hauke Jarigs Winselaar Pieter Zuidema
Dirkje Weijdema (1895-1977) Knierke Jarigs Winselaar Jan Zwaan
Douwke Weijdema (1880-1946) Sytske Winselaar (1876-1960) Roelfien Zwaan (1899-1970)
Elisabeth Weijdema (1884-19..) Jacob Winsemius (1904-1985) Anna Van der Zwaan
Elske Cornelis Weidema (1821-1894) Wilhelmina Gesina Winterink Adrianus Zwaanswijk
Frederik Weijdema (1904-1970) Grietie Wisses Adrianus Zwaanswijk (1906-19..)
Geertruida Weidema (1873-1...) Aagje Jobs de Wit Cornelis Zwaanswijk (1908-19..)
Geertruida Weijdema (1918-2003) Berend de Wit (1849-1932) Cornelis Jan Zwaanswijk (1905-19..)
Gerritje Weidema Dieuwke de Wit (1874-1874) Pieter Hendrik Zwaanswijk (1879-19..)
Hendrik Weijdema (1924-1986) Jan de Wit (1878-1895) Pieter Leendert Zwaanswijk (1910-19..)
Jan Weydema (1846-1894) Jan Derks de Wit Tjitske Zwaanswijk (1916-1917)
Jan Weijdema (1882-1908) Martinus de Wit (1880-1929) Gelske Zwager
Jan Weijdema (1908-1991) Martinus Jacobus de Wit (1841-1880) Dirk van der Zwan
Jan Cornelis Weidema (1807-1808) Sebella de Wit (1878-1941) Elisabeth van der Zwan (1908-19..)
Jan Cornelis Weidema (1810-1818) Sjoerd de Wit (1875-19..) Jansje Zwarekant K
Jan Hessels Weidema Sjoerd Berends de Wit Aaltje Zwart
Jan Roelof Weijdema (1912-1998) Wiebe de Wit (1876-1876) Abeltje Zwart (1891-1972)
Johannes Weijdema (1906-1978) Wiebe de Wit (1881-1...) Kornelus Zwart
Johannes Weijdema (1917-2008) Baukje de With (1863-1864) Douwe Zwart
Klaas Weijdema (1886-1954) Baukje de With (1865-1937) Gabriel Zwart (1879-1957)
Klaas Weijdema (1912-19..) Fokke Hendriks de With Jacob Zwart (1895-19..)
Klaas Weijdema (1916-19..) Sybren de With (1828-1866) Jantina Zwart (1904-19..)
Maartie Cornelis Weidema (1818- 1899) Trijntje de With (1862-1937) Jobina Zwart (1919-19..)
Roelof Weijdema (1903-1978) Marijtje Jans Witlok Kos Zwart
Siebe Weydema (1876- 1862) Antje de Witte (1897-1927) Minke Zwart (1902-1922)
Siebe Weijdema (1916-1917) Jannigje Jans de Witte (1833-1868) Thijs Aukes Zwart
Siebe Weijdema (1920-1930) Lambertus de Witte Trijntje Zwart
Sybe Cornelis Weidema (1806-1806) Jouw Wobbema Jacob Cornelis de Zwart (1800-1836)
Sijbe Cornelis Weidema (1812-1814) Lieuwe Wobbema (1903-1983) Kornelis Rinzes de Zwart
Siebe Cornelis Weidema (1816-1869) Douwe Ages Wobma Ymkje Douwes de Zwart K
  Jan Wobma (1847-188.) Trijntje Zwiep
  Klaaske Wobma (1894-1987) Margje Zwiers
  Yde Wobma (1879-1883) Sue van Zwol (1891-1963)
  Yede Jans Wobma  

A-Bins   Blaa-Buwa   C-D   E-G   H   I-Koss   Koster   Kram-Meye   Mich-P   Q-Scha   Sche-Sytz   T-V   W-Z