Welkom

De naam is...

Knipsels

Bronnen

Info

Anders

 
 
       De naam is...
        genealogie Koster

Claes (15??-15??)

Sijbe Lourens(1763-1805)

Lourens Sybes  (tak 1) (1789-1839)

Lourens Sybes  (tak 2)(1789-1839)

Klaas Sybes  (tak 3)  (1796-1878)

     

overzicht

     

parenteel

     

Dirck Jansz

     

Index op achternaam

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K

Koster  Kr  L  M  N  O  P

Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z

 

     

zoeken binnen de site

Google
WWW Josca.nl

 

 

Lourens Sybes

Tjietske  Sjoerds Hoogda van Wielinga

Wybe Wytses Vlietstra 

Tjietske Douwes Tichelaar

Sjoerd Lourens

1828-1876

Berber Wybes Vlietstra

1829-1904

         x 1854

Wypkje   1855-1922

Antonius Sjoerds  1860-1934 Hendrik Antonius 1864-1915 Sjoerd     1869-1943

            

                         
Elisabeth 1857-1859 Laurens  1862-.... Johannes 1866-1932  

 

     
 

 

 

 Creative Commons License
Op dit werk is een Creative Commons Licentie van toepassing.