Welkom

De naam is...

Knipsels

Bronnen

Info

Anders

 
 
      De naam is...
       genealogie Koster
     

overzicht

     

parenteel

Claes (15??-15??)

Sybe Lourens Koster (1763-1805)

     
     
     

Dirck Jansz

     

Index op achternaam

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K

Koster  Kr  L  M  N  O  P

Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z

 

     

zoeken binnen de site

Google
WWW Josca.nl

 

 

 Creative Commons License
Op dit werk is een Creative Commons Licentie van toepassing.

 

Antje Nammens Schat

Geboren : 14 juli 1860, Wier

Overleden : 18 mei 1934, Leeuwarden

Aantekeningen

1887 Ferwerd, notaris H.Alma. Huwelijksvoorwaarden - Boyen Johannes Span te Britsum, bruidegom - Antje Nammens Schat te Wier, bruid. Bron: Tresoar. Toegangsnr.: 26. Inventarisnr.: 39012. Repertoirenr.: 1361. d.d. 28 oktober 1887

1901 Stiens, notaris P. Schmidt Schaaff. Boelgoed. Betreft roerende goederen, opbrengst fl. 4865 - Boyen Johannes Span te Britsum.
Bron: Tresoar. Toegangsnr.: 26. Inventarisnr.: 128075. Repertoirenr.: 4231. d.d. 2 april 1901

Vader: Nammen Klazes Schat
Moeder: Tettje Tiedes van den Akker

Huwelijk op 3 november 1887, Menaldumadeel met : Boyen Johannes Span

Geboren : 14 mei 1849, Britsum

Overleden : 1 september 1901, Beetgum

Vader: Johannes Doedes Span. Beroep : landbouwer
Moeder: Hinke Boyens de Boer
  1. Tetje Boyens Span. Geboren : 3 september 1888, Leeuwarderadeel. Overleden : 9 februari 1979, Leeuwarden. Aantekeningen 1911 Stiens, notaris Th. H. van der Meulen. Verhuring - Johannes Boyens Span te Beetgum, verhuurder; huursom fl. 2210 - Fetje Boyens Span te Beetgum, verhuurder; huursom fl. 2210. Bron: Tresoar. Toegangsnr.: 26. Inventarisnr.: 128090. Repertoirenr.: 1946. d.d. 17 oktober 1911
    1916 Leeuwarden, notaris A. van Giffen. Koopakte Betreft de verkoop van een stuk weiland te
    Marssum, koopsom fl. 4368 - Joute Siedses van der Werff te Deinum, verkoper - Tetje Boyens Span te Leeuwarden, koper. Bron: Tresoar. Toegangsnr.: 26. Inventarisnr.: 78161. Repertoirenr.: 2042. d.d. 17 november 1916
  2. Johannes Boyens Span. Geboren : 29 mei 1890, Leeuwarderadeel. Overleden : 2 juli 1959, Leeuwarden. Aantekeningen 1916 Stiens, notaris J.L. van Sloterdijck. Boedelscheiding. Betreft de scheiding van grasland te Wijns, toegedeeld voor fl. 6375 - Klaas Pieters Sinnema te Leeuwarden - Johannes Boyens Span te Leeuwarden. Bron: Tresoar. Toegangsnr.: 26. Inventarisnr.: 128097. Repertoirenr.: 90. d.d. 15 december 1916