Welkom

De naam is...

Knipsels

Bronnen

Info

Anders

 
 
              info
            verwante(n) sites
             contact
           

aanmelden

           

Nieuwsbrief

           

overzicht

           

 Index op achternaam

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K

Koster  Kr  L  M  N  O  P

Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z

 

           

zoeken binnen de site

Google
WWW Josca.nl

 

           

gastenboek

 

 

 

 Creative Commons License
Op dit werk is een Creative Commons Licentie van toepassing.

 

Aanduidingen achter de namen: K : linkt naar genealogie Koster. G : komt alleen in de Genealogie voor. : naar Knipsel

BLAA BOOR BROE vervolg
Jan Gerrits Blaauboer Douwe Roelofs Boorsma Lambertus Broersma (1897-1962)
Trijntje Jans Blaauboer (1750-1780) Elisabeth Boorsma Nis Jelles Broersma
Epko Hendrik Blaauw (1910-1988) Hiltje Douwes Boorsma (1791-1823) Petronella Broersma (1890-1891)
Hindrik Blaauw Berend Bootsma (1913-19..) Riemke Broersma (1852-1919)
Jacob Jan Blaauw Doede Bootsma Ringenerus Broersma (1902-1962)
Maria Johanna Blaauw (1902-19..) Douwe Romkes Bootsma Romkje Broersma (1848-1849)
Elisabeth Blanksma Edjer Bootsma (1872-1948) Rommert Broersma (1849-1...)
Hendrika Blauw (1889-1960) Foekje Bootsma (1923-1924) Siebe Broersma
Jan Blauw Janke Bootsma K Sybrigje Broersma (1923-1927)
Anna Bleeker (1876-1876) Klaas Bootsma Sjoerd Broersma (1855-1855)
Anna Bleeker (1877-1878) Maatje Bootsma (1907-19..) Sijke Broersma
Baukje Bleeker (1900-1902) Maria Bootsma (1903-19..) Teuntje Broersma (1850-1869)
Bouwe Bleeker (1848-1893) Romke Bootsma (1866-1936) Theuntje Broersma (1872-1872)
Bouwe Bleeker (1904-1976) Simon Bootsma (1891-1936) Teuntje Broersma (1875-1875)
Bouwe Hendrik Bleeker (1935-1975) Sjoerd Bootsma Yble Broersma (1893-1959)
Dirk Bleeker (1880-1881) Sjoerd Bootsma (1905-19..) Cornelis Jacobs Brok
Dirkje Bleeker (1845-1886) Saapke Borenga Klaas Brok (1873-1944)
Eelkje Intes Bleeker (1815-1858) Saapke Borger Jan Brommer
Feikje Bleeker (1874-1874) Anne Born Uulkje Brommer (1899-1932)
Feikje Bleeker (1875-1918) Dirk Annes Born (1900-1971) Cornelis Bron (1850-1850)
Geertje Bleeker Albertus Bos (1884-19..) Dirkje Bron (1856-1...)
Grietje Bleeker (1870-1870) Antje Pieters Bos Douwe Douwes Bron
Grietje Intes Bleeker (1812-1892) Hendrikus Bos Douwe Bron (1848-1...)
Henderika Bleeker (1871-1952) Jantje Bos (1879-1941) Douwe Bron (1875-1875)
Hendrik Bleeker (1868-1869) Jantje Martens Bos (1793-1841) Douwe Bron (1876-1879)
Hendrik Bleeker (1872-1...) Joukje Bos (1898-19..) Douwe Bron (1880-1880)
Hendrik Bleeker (1887-1930) Klaaske Bos (1876-1899) Douwe Bron (1886-1968)
Hendrik Bleeker (1894-1943) Libbe Bos (1878-1879) Douwe Douwes Bron (1819-1892)
Hendrik Entes Bleeker Libbe Bos (1884-19..) Evert Bron (1889-1950)
Hendrik Intes Bleeker (1810-1858) Libbe Geerts Bos Geertje Hendriks Bron
Hendrika Bleeker (1889-1980) Marten Berends Bos Hendrik Bron (1892-1933)
Inte Bleeker (1840-1913) Otte Bos (1921-1921) IJbeltje Bron (1895-1967)
Ynte Bleeker (1896-1896) Otte Libbes Bos (1848-1921) Jan Bron (1899-1969)
Ynte Hendriks Bleeker (1768-1827) Otto Bos (1925-1927) Janke Bron (1853-19..)
Ytje Hendriks Bleeker (1778-1826) Sytske Bos (1892-19..) Willem Hendrik Bron (1877-19..)
Jan Bleeker (1892-1965) Trijntje Bos (1875-1948) Willem Hendrik Bron (1911-1912)
Janke Bleeker (1851-1935) Willem Pieter Bos (1922-1923) Berber Brongers
Janke Bleeker (1896-19..) Grietje van den Bos Cornelia Bronger (1977-1988)
Johanna Clasina Bleeker (1942-1983) Aaltje Gerrits Bosch Dirk Bronger
Johanna Hendriks Bleeker (1842-1842) Gerrigje Bosch (1904-19..) Gerardina Johanna de Brons
Johannes Bleeker (1854-1886) Jacobus Jans Bosch (1792-1822) Anna Brouwer (1841-1843)
Leentje Bleeker (1866-1947) Jan Sipkes Bosch Antje Jacobs Brouwer
Liesbet Intes Bleeker (1808-18..) Peter Bosch Christina Brouwer (1825-1903)
Maaike Bleeker Romkje Annes Bosch Dieuwke Gerrits Brouwer (1755-1815)
Metje Bleeker (1856-19..) Ruurd Bosch (1859-1...) Dieuke Johannes Brouwer (1809-1837)
Obbe Bleeker (1856-1936) Sieds Alberts Bosch Dieuwke Roelofs Brouwer (1821-1905)
Oeds Bleeker (1890-1890) Sytske Bosch Dirk Brouwer (1853-1...)
Oedske Bleeker (1884-1886) Hielkje Bosscher Elisabeth Brouwer (1842-19..)
Pietje Bleeker (1865-1931) Antje Ykes Boschma Elisabeth Brouwer (1850-1866)
Pietje Bleeker (1878-1962) Aafje Bosje (1887-1924) Feikje Brouwer (1845-1855)
Pietje Bleeker (1883-1963) Dirk Bosje Fransina Brouwer (1890-1964)
Sipkje Bleeker (1885-1887) Dirk Bosje Gerardus Willem Brouwer
Tjaltje Bleeker (1887-1962) Dirk Bosje (1886-19..) Gerardus Willem Brouwer (1888-19..)
Trijntje Bleeker (1892-19..) Gaatske Bosje Grietje Brouwer
Wietske Bleeker (1880-1881) Sjoukje Bosje Hendrik Dirks Brouwer
Wietske Bleeker (1881-1921) Ate Bosma Hendrik IJsbrands Brouwer
Aukje Blesma (1902-1903) Aukje Bosma (1872-19..) Hendrika Johannes Brouwer (1820-1856)
Eeke Blesma Bonne Bosma (1902-19..) Hendrikje Brouwer
Frederik Blesma (1933-1944) Bregtje Bosma (1907-2008) Hielkje Brouwer (1835-1913)
Freerk Blesma (1838-1922) Doetje Bosma (1903-19..) Jacobus Roelofs Brouwer (1815-1854)
Freerk Blesma (1898-19..) Fokeltje Bosma (1910-1993) Jacobus Brouwer (1848-1848)
Freerk Blesma (1900-1989) Franciscus Bosma (1862-1937) Jakobus Johannes Brouwer (1744-1808)
Jacobus Blesma (1871-1919) Frederik Bosma (1897-19..) Jacobus Johannes Brouwer (1804-1829)
Johannes Blesma (1873-19..) Grietje Bosma Jantje Brouwer
Johannes Jakobs Blesma Grietje Bosma (1900-1985) Jantje Jacobus Brouwer (1786-1827)
Klaske Blesma (1897-1970) Hendrik Bosma (1889-19..) Jeltje Geerts Brouwer
Pieter Blesma (1928-1931) Hendrik Jacobs Bosma Johannes Brouwer (1843-1850)
Pietertje Blesma (1880-1881) Jacob Hendrik Bosma (1895-1899) Johannes Jacobus Brouwer (1778-1840)
Pietertje Blesma (1883-1944) Johannes Rientzes Bosma Lijsbeth Johannes Brouwer (1814-1852)
Pietje Blesma (1910-1910) Lijsbert Bosma (1901-1978) Lysbeth Jacobus Brouwer (1786-1869)
Rinze Blesma (1902-1975) Lourens Bosma (1892-1970) Maaike Jacobs Brouwer
Sipkje Blesma (1895-19..) Pieter Arnoldus Bosma Minke Brouwer (1882-1975)
Taetske Blesma (1875-1953) Rienk Bosma (1862-1937) Riemke Brouwer (1837-1839)
Taetske Blesma (1899-1900) Tjitske Bosma Riemke Brouwer (1840-1840)
Tjietske Blesma (1886-1886) Cornelis Reinders Boterhoek Riemke Brouwer (1856-1...)
Tjitske Blesma (1888-1967) Dieuwke Boterhoek (1853-1...) Riemke Cornelis Brouwer (1781-1831)
Wouter Blesma (1891-1971) Doede Boterhoek (1857-1857) Riemke Johannes Brouwer (1816-1854)
Wouter Freerks Blesma (1878-1881) Doetje Boterhoek (1858-1872) Roelof Brouwer (1842-1862)
Ytje Blesma (1896-19..) Hiskje Boterhoek (1896-19..) Roelof Baukes Brouwer (1789-1829)
Yttje Blesma (1901-1917) Jantje Boterhoek (1854-19..) Roelof Johannes Brouwer (1806-1808)
Johanna Agatha Bleyenga Neeltje Boterhoek (1855-1859) Rommert Jacobus Brouwer (1783-1...)
Arnoldus Bloemen Neeltje Boterhoek (1861-1868) Rommert Johannes Brouwer (1812-1871)
Arnoldus Bloemen (1905-19..) Reinder Boterhoek (1857-1857) Taetske Brouwer
Jeltje Bloemen (1908-2004) Reinder Boterhoek Ype Hanses Brouwer
Karel Bloemen (1877-19..) Reinder Sjoukes Boterhoek Jacob Pieters Brouwers
Martentje Pieters Bloemsma Sjouke Reinders Boterhoek (1825-1864) Saapke Brouwers (1834-1892)
Berber Engels Blok Hendrik Bottema Lucia Maria van Brug
Geertje Blok Wiepkje Wilhelmina Alida Bottema (1910-1987) Harmen van der Brug
Grietje Blok Sjoukje Minnes Boulaard Tettje van der Brug (1897-1979)
Grietje Jans Blok (1766-1850) Adriaantje Bouma (1905-1985) Dieuwke Brugge (1856-1...)
Jan Oedses Blok Antje Piers Bouma (1861-19..) Elisabeth Brugge (1846-1...)
Renschje Blok Atze Bouma Johannes Brugge
Saakje Engels Blok Dieuwke Bouma (1891-1893) Paulus Brugge (1853-1867)
Hendrik Blokker (1898-19..) Dieuwke Bouma (1894-1918) Paulus Brugge (1869-1869)
Nicolaas Blokker Dieuwke Bouma (1897-1982) Petronella Brugge (1851-1861)
Sieuwtje Blokker Douwe Wouters Bouma Petrus Johannes Brugge (1816-1...)
Anna Geertruida Blom (1898-19..) Grietje Wouters Bouma (1859-1928) Remelia Brugge (1841-1...)
Froukje Jans Blom Jacob Bouma (1861-1923) Roelofke Brugge (1858-1859)
Jan Blom Jacob Jan Bouma (1921-1925) Harmanna Catharina Bruggeman
Klaas Blom (1865-19..) Jacob Klazes Bouma Maria Ida Brugman
Jacoba Alida Blomsma (1898-19..) Jan Bouma (1866-1...) Dirkje Bruin
Jacoba Blonk Jan Bouma (1886-19..) Antje Romkes de Bruin
Heinrich Wilhelm Eduard de Bock Jan Jacobs Bouma (1832-1865) Jitske de Bruin
Janna Hendrika de Bock (1906-19..) Klaas Pieters Bouma Wietske de Bruin
Pieter Jacobus de Bock (1910-19..) Klaaske Bouma (1865-1866) Anne Jans Bruining
Suzanna Maria van Bodegom Lieuwe Bouma (1862-1...) Fetje Annes Bruining (1836-1890)
Antje Alida Boekelaar (1900-19..) Lieuwe Bouma (1893-1893) Jan Bruining
Jan Boekelaar Lieuwe Bouma (1894-19..) Beitske Sybrends Bruining
Egbert Jan Boekhold Lourens Wouters Bouma (1863-1864) Neeltje Bruining (1901-1980)
Johan Hendrik Boekhold (1883-19..) Lutske Bouma Anna Otilia Bruins
Otte Theodorus Boekhold Maaike Bouma (1891-1950) Jan Bruins
Bartel Gerbens Boekhout (1733-1818) K Marten Bouma (1889-19..) Jantje Bruins (1903-1930)
Tjietscke Bartels Boekhout (1762-1833) G Pier Jans Bouma Anne Bruinsma (1879-1970)
Trijntje Boelens Pieter Bouma Cornelia Bruinsma (1849-1937)
Annigje Boelsma (1878-19..) Sybren Bouma (1859-1929) Grietje Jans Bruinsma
Pieter Boelsma Trijntje Bouma (1833-1963) Jan Bruinsma
Trijntje Boer Trijntje Bouwes Bouma Jan Tjeerds Bruinsma
Aaltje de Boer (1905-1985) Wouter Douwes Bouma (1815-1879) Klaas Bruinsma
Albert de Boer (1844-1920) Johanna Cornelia Bouman (1901-19..) Rienk Bruinsma (1885-1941)
Albert de Boer (1903-19..) Leonardus Bouman Sepkje Bruinsma
Albert de Boer (1905-1917) Reinskje Bouwer Sybe Bruinsma
Anne de Boer (1880-1953) Aaltje Catharina Bouwes (1906-19..) Sytske Bruinsma (1896-1976)
Antje de Boer (1879-1...) Jacob Bouwes Sikke Bruinsma (1882-19..)
Antje de Boer (1906-1982) Johanna Bouwmeester Evalina Bruning (1911-1998)
Appollonia de Boer (1897-1981) Egbertien Bouws Geertruida Buch
Apolonia de Boer (1902-1955) Juliana Lousia Bovet Dirk Buijk
Arjaantje Gosses de Boer Sipkje Sjoerds Boyenga Maartje Dirks Buyk (1767-1807)
Baukje de Boer Jan Braak Albertje Buikhuizen (1873-1878)
Baukje de Boer (1881-1929) Marijke Oeges Braak Albertje Buikhuizen (1878-1914)
Baukje Doekles de Boer Pieter Braak (1898-19..) Antje Buikhuizen (1873-1873)
Cornelis de Boer Trijntje Braak (1923-1936) Antje Buikhuizen (1877-1953)
Dieuwke de Boer (1900-1920) Antje Douwes Braaksma Betting Buikhuizen (1888-1892)
Dirk de Boer Dirk Braaksma Betting Buikhuizen (1893-1966)
Dirkje Jelles de Boer Gosse Braaksma Betting Buikhuizen (1915-1930)
Douwe Sjirks de Boer Kornelis Braaksma (1901-1979) Doetje Buikhuizen (1890-1890)
Geertje Claas de Boer Minke Braaksma (1908-1986) Doetje Buikhuizen (1897-1991)
Geertje Maartensd de Boer (1768-1841) Rinske Sytzes Braaksma Geertje Buikhuizen (1838-1912)
Gerrit Kornelus de Boer Symen Braaksma (1884-1971) Harmen Buikhuizen (1886-1966)
Grietje de Boer (1903-1961) Tjitske Braaksma Hendrik Buikhuizen
Grietje Fokkes de Boer Betje Braam (1915-19..) Hendrik Buikhuizen (1847-1906)
Hendrik de Boer (1877-1906) Poppe Braam Hendrik Buikhuizen (1934-1936)
Hendrikus de Boer (1884-1969) Elisabeth Brand (1910-19..) Hendrik Johannes Buikhuizen (1870-1954)
Hinke Boyens de Boer Jacob Brand Hermanus Buikhuizen (1844-1864)
Hotze de Boer (1884-1969) Benjamin Brandes Hermanus Jacobus Buikhuizen (1876-1878)
Jacob de Boer (1874-1949) Tjerkje Brandes Hermanus Buikhuizen (1813-1860)
Jacob Alberts de Boer Antje Hilbrands Brandsma Hermanus Buikhuizen (1868-1945)
Jan de Boer (1876-1945) Hylke Ruurds Brandsma Hermanus Buikhuizen (1902-19..)
Jan de Boer (1885-1965) Johannes Brandsma (1885-1943) Hijlkje Buikhuizen (1910-1996)
Jeltje de Boer (1906-19..) Cornelia Catharina Braspenning Hike Buikhuizen (1896-19..)
Jochem de Boer (1900-1968) Johanna Maria Braster Jacob Buikhuizen (1930-1932)
Johannes de Boer (1885-1917) Bastiaan van Bree Jacobus Buikhuizen (1850-18..)
Klaas de Boer Grietje van Bree (1892-19..) Johanna Buikhuizen (1898-19..)
Klaas de Boer (1890-1945) Aafke van Breeden Johannes Buikhuizen (1841-1903)
Maaike Pieters de Boer Bindert van Breeden Johannes Buikhuizen (1892-1896)
Marie de Boer (1909-1988) Lolke van Breeden (1864-1930) Johannes Buikhuizen (1896-1923)
Petertje de Boer (1910-1988) Hendrik Breimer Johannes Buikhuizen (1903-1915)
Pier de Boer Jeike Breimer (1899-1978) Johannes Buikhuizen (1903-1978)
Pietje Annes de Boer Antje Willems Brems Klaasje Buikhuizen (1910-1994)
Riemke de Boer Wytske Brijker Riemke Buikhuizen (1853-1...)
Riemke de Boer (1890-1967) Hermina Brinks Riemke Buikhuizen (1881-19..)
Rommert de Boer (1887-1972) Lucas Brinks Ruurd Buikhuizen (1929-1929)
Sieger de Boer Anna Maria van den Broek (1888-19..) Stoffer Buikhuizen (1897-19..)
Sijke de Boer Djurre Reitze van den Broek (1910-1938) Trijntje Buikhuizen (1900-1989)
Sjirk Douwe de Boer (1886-1928) Herman van den Broek Willem Buikhuizen (1874-1874)
Tjerkje Ouwes de Boer Herman van den Broek (1906-19..) Antje Buikstra
Trijntje de Boer (1906-1997) Jacobus van den Broek Jacob Buis
Antonia Boerhoop Johannes van den Broek Reintje Buis
Klaasje Boers (1913-1982) Johannes Jacobus van den Broek (1902-19..) Willem Buis (1895-19..)
Andries Boersma Riemkje Dina van den Broek (1904-19..) Trijntje Buitenwerf
Antje Ates Boersma (1800-1874) Antonia Broekhuis (1891-19..) Johanna Bulsing
Antje Ulbes Boersma Joannes Broekhuis Johanna Elizabeth Bultman (1918-2005)
Ate Hendriks Boersma Harmina Broer Martin Bultman
Dirk Boersma (1904-1934) Klaas Broere (1910-19..) Dirkje Alberts Buren
Dirkje Boersma Grietje Broers (1830-1871) Jan van Buren
Douwe Kornelis Boersma Minse Broers (1738-1...) Wijbe van Buren (1875-1952)
Folkert Boersma (1876-19..) Wilhelmus Andreas Broers Jan Lourens Burenstein (16..-1691)
Jan Boersma (1902-1988) Albert Jan Broersma (1883-1883) Anna Catharina Louisa Burg
Johanna Maria Boersma (1842-1909) Albertus Broersma Eduard Johannes Burg
Sytske Boersma Albertus Broersma (1898-19..) Hendrina Johanna Christina Burg
Trijntje Boersma Alida Broersma (1885-1972) Hiltje Gatzes Burg (1833-1915)
Trijntje Boersma Alida Broersma (1894-1913) Pieternelle van den Burg
Trijntje Hendriks Boersma Appollonia Broersma (1894-1913) Trijntje Burges
Arend Boertje Bartel Broersma (1843-1933) Apolina Burm
Johanna Boertje (1902-1988) Bartel Broersma (1896-1976) Renske Burmania
Hendrik Sytzes Boetje Bartel Broersma (1898-1898) Agnes Maria Busing (1906-1990)
Klaaske Boetje (1896-1981) Christiaan Broersma (1870-1947) Lambert Cornelis Busing
Anne Pieters Bokma Cornelia Broersma (1893-19..) Cornelis But
Jaantje Bokma (1852-1938) Dirkje Broersma (1894-19..) Hendrikje Cornelis But (1691-17..)
Sytske Bokma Elisabeth Broersma (1854-1...) Hendrik Willem Buurman
Willemtje Bokma Elisabeth Broersma (1900-1900) Maria Johanna Buurman (1888-19..)
Albertus Minderts Bokma de Boer Elisabeth Josina Broersma (1875-19..) Lobberta Buurs
Sjoukje Maria Diderika Bokma de Boer (1860-1939) Feitse Broersma (1927-1953) Hiltje Gerrits Buursma
Roelof Reinders Bokstra (1791-1857) Geertje Broersma (1895-1897) Dirk Buurstra
Albert Bolding Geertje Broersma (1905-1906) Dirk Buurstra (1898-19..)
Barteld Bolding Geertruida Alida Broersma (1870-19..) Foppe Buurstra (1887-1967)
Henderika Bolding (1868-19..) Gerard Broersma (1902-1902) Gerrit Buurstra (1874-1936)
Jan Bolding (1898-1969) Gerard Broersma (1903-1903) Jan Buurstra (1888-1890)
Geert Thijses Bolhuis Gerard Broersma (1904-1906) Jan Dirks Buurstra
Henderika Fransina Bolhuis Gerard Broersma (1909-1910) Ouwe Buurstra (1856-19..)
Klazina Geertruida Johanna Bolhuis (1900-1982) Gerben Broersma (1900-1969) Owen Buurstra (19..-1922)
Abeltje Johanna Bolland (1881-19..) Gerrit Broersma (1877-1900) Pearl Buurstra (1915-1926)
Jan Bolland Gerrit Broersma (1897-1897) Pieter Buurstra
Aukje Fopma Bonnema Gerrit Broersma (1900-1900) Thijs Buurstra (1900-1975)
Grietje Bontekoe Gerrit Broersma (1900-19..) Tjerkje Buurstra (1876-1918)
Willemke Gerrits Bontekoe Gerrit Broersma (1902-1902) Tjerkje Buurstra (1890-1892)
Abraham Bontenbal (1843-1893) Gerrit Broersma (1905-1983) Tjerkje Buurstra (1893-1909)
Gerrit Bontenbal Gerritje Broersma (1903-1904) Lyuwe Buirtie
Hendrik Bontjes Hein Broersma (1814-1894) Laurens Jacobs Buirtie (15..-1607)
Johanna Clasina Bontjes (1910-1989) Hein Broersma (1873-1944) Lourens Lourens Buirtie (1...-1653)
Piet van der Boom (1886-19..) Hein Broersma (1889-1957) Tryntie Buirtie
Roelof van der Boom Hein Broersma (1901-1919) Trijntje Lourens Buirtie (1634-1681) K
Ettje Thomas Boomsma (1849-1852) Henderikus Broersma (1902-19..) Abe Buwalda
Hanna Boomsma Hendrik Broersma (1858-1929) Ane Buwalda
Jantje Boomsma Hendrik Broersma (1879-1879) Antje Buwalda (1874-1947)
Lijsbert Thomas Boomsma (1845-1896) Jan Broersma Hiltje Buwalda (1895-1986)
Lolke Andeles Boomsma Jan Broersma (1818-1858) Jeltje Buwalda
Lolke Thomas Boomsma (1848-1848) Jan Broersma (1847-1932)  
Lolke Thomas Boomsma (1851-1860) Jan Broersma (1869-1958)  
Thomas Lolkes Boomsma (1818-1886) Jan Broersma (1921-1922)  
Trijntje Boomsma Jan Bartel Broersma (1908-1974)  
Leijsebet Boon Janke Broersma (1896-19..)  
Pietertje Boon Janna Broersma (1851-1894)  
Lucas Franzes Boonstra Janna Broersma (1891-1892)  
Tjebbe Boonstra (1882-19..) Janna Broersma (1899-1962)  

A-Bins   Blaa-Buwa  C-D   E-G   H   I-Koss   Koster   Kram-Meye   Mich-P   Q-Scha   Sche-Sytz   T-V   W-Z