Welkom

De naam is...

Knipsels

Bronnen

Info

Anders

 
 
      De naam is...
       genealogie Koster
     

overzicht

     

parenteel

Claes (15??-15??)

Sybe Lourens Koster (1763-1805)

     
     
     

Dirck Jansz

     

 Index op achternaam

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K

Koster  Kr  L  M  N  O  P

Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z

 

     

zoeken binnen de site

Google
WWW Josca.nl

Jacob Jacobs

Beroep : mr. schoenmaker

Doop : 7 maart 1669, Jorwerd

Overleden~ 1720, Oosterlittens

Vader: Jacob Hanses
Moeder: Goyck Jacobs

Huwelijk 1 op 11 februari 1694,
Oosterlittens met : Attje Tiedes

Doop : 2 januari 1659, Jorwerd

Overleden~ 1704, Oosterlittens

Vader: Tiede Hoytes
Moeder:
Tiamke Jenties

Huwelijk 2 op 4 januari 1705, Oosterlittens met : Yfke Bauckes (IJfke Baukis) (hertrouwt Paulus Ydes)

Doop : 3 januari 1706, Oosterlittens (gedoopt op belijdenis, de dopeling is gehuwd met Jacob Jacobs)

  1. +Goikjen Jacobs. Doop : 29 september 1709, Oosterlittens. Overleden27 december 1789, Dokkum  
 

 

 

 Creative Commons License
Op dit werk is een Creative Commons Licentie van toepassing.