Welkom

De naam is...

Knipsels

Bronnen

Info

Anders

 
 
      De naam is...
       genealogie Koster
     

overzicht

     

parenteel

Claes (15??-15??)

Sybe Lourens Koster (1763-1805)

     
     
     

Dirck Jansz

     

 Index op achternaam

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K

Koster  Kr  L  M  N  O  P

Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z

 

     

zoeken binnen de site

Google
WWW Josca.nl

 

 

 Creative Commons License
Op dit werk is een Creative Commons Licentie van toepassing.

 

Teunis Lourens Koster (Theunis Louwerens Koster)

Beroep : kuiper, Mr. Kuiper

Geboren : 19 maart 1821, Barradeel, onder Almenum

Overleden : 11 juli 1851, Harlingen

Aantekeningen

Yde Harmanus Holmans werd toeziend voogd van Teunis Koster in 1842 (echtgenoot van zijn tante Jantje Teunis Koster)

Vader: Lourens Teunis Koster
Moeder: Jantje Martens Bos

Huwelijk op 10 maart 1842, Harlingen met : Grietje Cornelis Akkerboom (hertrouwt Berend Bakker)

Beroep : kuipersche, kuipersbedrijfvoerende

Geboren : 2 september 1822, Harlingen

Overleden : 26 juni 1859, Harlingen

Aantekeningen

1853 Harlingen, notaris J.A.Z. Stroband. Koopakte. Betreft de verkoop van het huis en pakhuis wijk B, nr. 15 te Harlingen, koopsom fl. 1100 -. Minne Pieters Rikkers te West-Terschelling, verkoper - Grietje Kornelis Akkerboom te Harlingen, weduwe van Theunis Louwerens Koster, koper.

1854 Harlingen, notaris J.A.Z. Stroband. Obligatie - Grietje Cornelis Akkerboom te Harlingen, weduwe van Teunis Louwerens Koster, schuldenaar - Hendrik Fontein te Harlingen, schuldeiser - Jan van Hulst te Harlingen, schuldeiser
Bron: Tresoar. Toegangsnr. : 26.  Inventarisnr.: 49052. Repertoirenr.: 46 d.d. 13 mei 1854.

Hertrouwt te Harlingen op 8 februari 1855 Berend Bakker, 22 geb. Sneek, kuiper. Bron: Tresoar. BS. Huwelijksakte Harlingen, 1855, akte nr. 4. Grietje Akkerboom overleed kort na de geboorte en overlijden van hun derde kind, alleen hun dochter Martha werd volwassen en overleed ongehuwd, 30 jaar, naaister. Tresoar. BS. Overlijdensakte Harlingen, 1859, akte nr. 187, Tresoar. BS. Overlijdensakte Harlingen, 1866, akte nr. 176, Tresoar. BS. Overlijdensakte Sneek, 1888, akte nr. 55.

Vader: Cornelis Eeltjes Akkerboom. Beroep : korendrager, bakkersknecht, flankeur Den Bosch
Moeder: Maayke Dirks Bakker

  1. Jantje Koster. Geboren : 16 september 1842, Harlingen. Overleden : 6 mei 1860, Harlingen
  2. Cornelis Koster. Geboren : 15 september 1844, Harlingen. Overleden : 17 juli 1852, Harlingen
  3. Maaike Koster. Geboren : 19 januari 1847, Harlingen. Overleden : 12 november 1857, Harlingen
  4. +Geertje Koster. Geboren : 27 november 1848, Harlingen. Overleden : 15 april 1926, Amersfoort
  5. Rein Koster (Reinder Teunis Koster). Geboren : 18 oktober 1850, Harlingen. Overleden : 8 mei 1870, Harlingen. Beroep : kantoorbediende