Welkom

De naam is...

Knipsels

Bronnen

Info

Anders

 
 
      De naam is...
       genealogie Koster
     

overzicht

     

parenteel

Claes (15??-15??)

Sybe Lourens Koster (1763-1805)

     
     
     

Dirck Jansz

     

 Index op achternaam

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K

Koster  Kr  L  M  N  O  P

Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z

 

     

zoeken binnen de site

Google
WWW Josca.nl

 

 

 Creative Commons License
Op dit werk is een Creative Commons Licentie van toepassing.

 

Bauke Rienks van Oosten  

Beroep : sjouwer, sjouwerman, varensgezel, arbeider

Geboren : 24 mei 1778, Anjum

Doop : 7 juni 1778, Anjum

Overleden : 12 juli 1821, Barradeel (Opmerking: Verdronken gevonden in de opvaart van de weduwe Klaas Attes Okkinga onder den dorpe Wijnaldum; ingeschreven na 2 aug 1821 te Harlingen)

Vader: Rienk Abes van Oosten
Moeder:
Maaike Baukes (Maike Baukes)

Huwelijk 1 op 24 mei 1795, Hallum met : Syke Pieters

Geboren : Hallum

Overleden : ~ 1800

  1. Rienk Baukes van Oosten. Geboren : 8 augustus 1796, Hijum. Doop : 18 september 1796, Finkum, Hallum. Overleden : voor 1810
  2. Pyter Baukes van Oosten. Geboren : 13 mei 1798, Hijum. Doop : 17 juni 1798, Finkum, Hallum

Huwelijk 2 op 18 augustus 1805, Hallum (Vermelding: Derde proclamatie op 11 augustus 1805 in Ferwerd. Opmerking : getrouwd op 19 augustus 1805 te Hallum) met : Sipkje Uiltjes Hoitinga (Sipkjen Uultjes Huitinga)

Geboren : ~ 1772, Ferwerd

Overleden : 16 september 1816, Harlingen

  1. Marten Baukes van Oosten. Geboren : 11 augustus 1806, Oudebiltzijl. Doop : 12 oktober 1806, Vrouwenparochie
  2. Sjouke Baukes van Oosten. Geboren : ~1811. Huwelijk 7 augustus 1834, Harlingen met : Elizabeth Wopkes Kleinvogel; Huwelijk ontbonden bij vonnis van de arrondissementsrechtbank te Amsterdam d.d. 29 maart 1853
  3. Rienk Baukes van Oosten (Rienk Aukes van Oort). Geboren : 1 maart 1814, Harlingen. Overleden : 27 oktober 1814, Harlingen
  4. Sipkje Baukes van Oosten. Geboren : 14 september 1816, Harlingen. Overleden : 17 september 1816, Harlingen
Huwelijk 3 op 2 maart 1817, Harlingen (Huwelijksafkondiging 16 en 23 februari 1817. Ynte Hendriks Bleeker (Inte/Ente Hendrikus Bleker)(- dubbele achter-neef) is getuige) met : Eelkje Teunis Koster
  1. Teunis Baukes van Oosten. Geboren : 1 januari 1818, Harlingen. Overleden : 4 oktober 1819, Harlingen (bij overlijden aangegeven als Marten Baukes van Oosten)
  2. Trijntje Baukes van Oosten. Geboren : 23 januari 1821, Harlingen. Overleden : 12 juni 1821, Harlingen