Welkom

De naam is...

Knipsels

Bronnen

Info

Anders

 
 
      De naam is...
       genealogie Koster
     

overzicht

     

parenteel

Claes (15??-15??)

Sybe Lourens Koster (1763-1805)

     
     
     

Dirck Jansz

     

Index op achternaam

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K

Koster  Kr  L  M  N  O  P

Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z

 

     

zoeken binnen de site

Google
WWW Josca.nl

 

 

 Creative Commons License
Op dit werk is een Creative Commons Licentie van toepassing.

 

Neeltie Cornelis

Doop : 28 november 1652, St. Annaparochie

Overleden : 5 maart 1721, St. Annaparochie

Vader: Cornelis Pytters
Moeder: Trijen Dirckx

Huwelijk : ~ 1678 met: Johannes Jans Alberda (
Joan/Joannes Jansen Albarda)

Beroep : secretaris, fiscaal

Geboren : ~ april 1658

Overleden : 12 augustus 1712, St. Annaparochie

Aantekeningen

1674 klerk v. d. secretaris, Notaris 10 Maart 1677, proc. postulant voor 't Gerecht v.h. Bildt (15 Oct.1677), proc. fiscaal van 't Bildt 1678, secr. der grietenij 12 Maart 1688, deed hiervan afstand ten behoeve van zijn zoon 1703. (Grafschriften Het Bildt)

Dieucke Dirx, gehuwd met Jan Jobs, kleermaker te St.Annaparochie, wier boedel ge´nventariseerd werd 25 Febr. 1681 (Weesbk. H. 11, 216); Dirck, oud 23 jaar, was hun oudste kind; Claas Dirx, als oom van genoemde kinderen vermeld in dezelfde inventaris, samen met neef Joan Jansen Albarda (Grafschriften Het Bildt)

  1. Cornelis Alberda. Geboren : 28 februari 1683, St. Annaparochie. Doop : 4 maart 1683, St. Annaparochie. Overleden : 6 April 1742, Leeuwarden
  2. kind Alberda. Geboren : 10 augustus 1684, St. Annaparochie. Overleden : 10 augustus 1684, St. Annaparochie
  3. Jan Alberda (Jan Albarda). Geboren : 3 december 1686, St. Annaparochie. Doop : 5 december 1686, St. Annaparochie. Overleden : 6 januari 1712, St. Annaparochie. Beroep : advokaat 
  4. Willem Alberda (Willem Albarda). Doop : 4 november 1688, St. Annaparochie. Overleden : ~ 1690, St. Annaparochie
  5. Elizabeth Alberda (Elizabeth Albarda). Doop : 24 augustus 1690, St. Annaparochie
  6. Willem Alberda (Willem Albarda). Geboren : 8 december 1692, St. Annaparochie. Doop : 11 december 1692, St. Annaparochie . Overleden : 22 oktober 1701, St. Annaparochie
  7. Trijntje Alberda (Catharina Albarda). Geboren : 25 november 1693, St. Annaparochie. Doop : 26 november 1693, St. Annaparochie. Overleden : 22 september 1703, St. Annaparochie