Welkom

De naam is...

Knipsels

Bronnen

Info

Anders

 
 
      De naam is...
       genealogie Koster
     

overzicht

     

parenteel

Claes (15??-15??)

Sybe Lourens Koster (1763-1805)

     
     
     

Dirck Jansz

     

Index op achternaam

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K

Koster  Kr  L  M  N  O  P

Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z

 

     

zoeken binnen de site

Google
WWW Josca.nl

 

 

 Creative Commons License
Op dit werk is een Creative Commons Licentie van toepassing.

 

Klaske Koster (Klaaske Sybes Koster) 

Geboren : 26 november 1860, Franeker

Overleden : 11 december 1941, Hallum

Aantekeningen

-5 november 1886 Heeg, notaris T. Poelstra. Huwelijksvoorwaarden - Jan Siedses Miedema te Hallum, bruidegom - Klaaske Sybes Koster te Wanswerd, bruid. Bron: Tresoar. Toegangsnr.: 26. Inventarisnr.: 54071. Repertoirenr.: 27.
-26 november 1902 Heeg, notaris T. Poelstra. Testament - Klaaske Sybes Koster te Hallum, gehuwd met Jan Siedzes Miedema. Haar echtgenoot erft levenslang vruchtgebruik en ze schenkt 'hare helft in een perceel weiland -de Noorderwieden onder Hallum, 79 are en 40 centiare (sectie C nr. 248)- aan de Vereeniging voor Christelijk Nationaal Schoolonderwijs te Hallum'. Bron: Tresoar. Toegangsnr.: 26. Inventarisnr.: 54087. Repertoirenr.: 2823.

Inventaris: (Jan) gardeniersgereedschappen f 60,-, meubilaire goederen f 150,-, lijfdracht en zilveren horloge f 60.-, contanten f1000,-. (Klaske) lijfdracht en gouden oorijzer en enige gouden en zilveren werken f 190,-, nieuw huis met schuurtje tuin en erf (vanouds het Gasthuis genaamd, sectie C 1046 en 1047), 30 are bouwland op de Zuiderwiede, 40 are en 20 centiare bij het roodhuisje. Diverse f 2400,75 minus kosten in totaal f 2979,00. Naast de in het testament genoemde schenking zijn neven en nichten van Jan de wettige erfgenamen.
-8 augustus 1907 Holwerd, notaris P.D. Poelstra. Testament - Klaaske Sybes Koster te Hallum, gehuwd met Jan Siedses Miedema. Bron: Tresoar. Toegangsnr.: 26. Inventarisnr.: 63081. Repertoirenr.: 13. d.d. 8 augustus 1907
-5 april 1909 Holwerd, notaris P.D. Poelstra. Inventaris- Klaaske Sybes Koster te Westernijkerk, weduwe van Jan Siedses Miedema. Bron: Tresoar. Toegangsnr.: 26. Inventarisnr.: 63083. Repertoirenr.: 58. d.d. 5 april 1909
-16 november 1920 Holwerd, notaris P.D. Poelstra. Koopakte - Anne Ymes Lautenbach te Berlikum, verkoper- Klaske Koster te Hallum, weduwe van Jan Siedses Miedema, koper. Bron: Tresoar. Toegangsnr.: 26. Inventarisnr.: 63105. Repertoirenr.: 367. d.d. 16 november 1920

 

Vader: Siebe Lourens Koster (1)
Moeder: Dieuwke Willems van Wiggen

Huwelijk op 13 november 1886, Ferwerderadeel met : Jan Siedses Miedema  

Beroep : gardenier, veehouder

Geboren : 11 oktober 1842, Hallum

Overleden : 18 februari 1909, Nijkerk

Vader: Sieds Taekes Miedema. Beroep : gardenier
Moeder: Pietje Binderts Kuiphof