Welkom

De naam is...

Knipsels

Bronnen

Info

Anders

 
 
      De naam is...
       genealogie Koster
     

overzicht

     

parenteel

Claes (15??-15??)

Sybe Lourens Koster (1763-1805)

     
     
     

Dirck Jansz

     

Index op achternaam

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K

Koster  Kr  L  M  N  O  P

Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z

 

     

zoeken binnen de site

Google
WWW Josca.nl

 

 

 Creative Commons License
Op dit werk is een Creative Commons Licentie van toepassing.

 

Douwe Siebes Koster (1)  

Beroep : schoenmakersknecht, schoenmaker

Geboren : 31 juli 1857, Franeker

Overleden : 18 maart 1926, Leeuwarden

Aantekeningen

Samenstelling van de Vierde Kompagnie van het tweede Bataillon rustende schutterij in Friesland gemeente Ferwerderadeel 1882-1897. Koster, Douwe Sybes, Schutter. Woont te Wanswerd, verhuist 1 oktober 1883 naar Tietjerksteradeel.

Over zijn met huwelijk met Neltje de Jong, Tietjerksteradeel d.d. 31 oktober 1885:
11 maart 1890 in Leeuwarden krijgt zij een zoon, Jitse de Jong , met op de geboorteakte de aantekening : Moeder is verlaten vrouw van Douwe Koster, woonachtig te Hardegarijp; akte gerectificeerd bij vonnis van de arrondissementsrechtbank te Leeuwarden d.d. 12 juni 1890, waarbij verklaard dat zoon natuurlijke kind van de moeder is en hij niet de vader is.
Het huwelijk met Neltje de Jong werd ontbonden bij vonnis van de arrondissementsrechtbank te Leeuwarden d.d. 19 juni 1890, kosteloos.

1907 Leeuwarden, notaris A. Andringa. Huwelijkstoestemming, akte niet aanwezig - Douwe Sybes Koster te Leeuwarden. Bron: . Toegangsnr. : 26 Inventarisnr.: 79127. Repertoirenr.: 487 d.d. 25 oktober 1907
nb. gaat over dochter Trijntje.

Vader: Siebe Lourens Koster (1)
Moeder: Dieuwke Willems van Wiggen

Huwelijk 1 op 4 oktober 1879, Baarderadeel met : Aaltje Jelles Schaap

Beroep : naaister

Geboren : 17 november 1856, Jorwerd

Overleden : 31 december 1883, Tietjerksteradeel

Vader: Jelle Piebes Schaap. Beroep : arbeider
Moeder: Trijntje Martens Tolsma
  1. Sybe Koster. Geboren : 25 mei 1880, Weidum. Overleden : 12 augustus 1880, Weidum
  2. +Trijntje Koster. Geboren : 26 juni 1881, Birdaard. Overleden : 4 april 1970, Voorburg
Huwelijk 2 op 31 oktober 1885 (-19 juni 1890), Tietjerksteradeel met : Neltje Jitses de Jong  (weduwe van Luitzen Folkerts Bootsma, hertrouwt Jan van der Werff- huwelijk ontbonden))

Beroep : werkvrouw

Geboren : 19 december 1852, Dronrijp

Vader: Jitse Jacobs de Jong. Beroep : arbeider
Moeder: Aaltje Klazes Andringa
  1. Jitske Koster. Geboren : 25 april 1886, Bergum. Overleden : 18 februari 1889, Leeuwarden (Wettelijk wonende te Rijperkerk, verblijfhoudende te Leeuwarden met haar moeder)
Huwelijk 3 op 29 juni 1895, Tietjerksteradeel met: Pietje Johannes Woudsma  
  1. +Sybe Koster. Geboren : 8 juli 1895, Hardegarijp. Overleden : 11 februari 1967, Leeuwarden
  2. Ida Koster. Geboren : 22 maart 1897, Hardegarijp. Overleden : 16 juni 1985, Leeuwarden
  3. +Klaaske Koster. Geboren : 11 december 1900, Leeuwarden. Overleden : 5 oktober 1977