Welkom

De naam is...

Knipsels

Bronnen

Info

Anders

 
 
      De naam is...
       genealogie Koster
     

overzicht

     

parenteel

Claes (15??-15??)

Sybe Lourens Koster (1763-1805)

     
     
     

Dirck Jansz

     

Index op achternaam

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K

Koster  Kr  L  M  N  O  P

Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z

 

     

zoeken binnen de site

Google
WWW Josca.nl

 

 

 Creative Commons License
Op dit werk is een Creative Commons Licentie van toepassing. 

 

Leendert Lourens van den Akker

Beroep : knegt, gardenier

Geboren : 24 november 1787, Wijnaldum

Doop : 9 december 1787, Wijnaldum

Overleden : 4 februari 1866, Berlikum

Aantekeningen

1857 Menaldum, notaris Tj. Alma. Testament - Lysbert Merks van der Mey te Berlikum, gehuwd met Leendert Laurens van den Akker. Bron: Tresoar. Toegangsnr.: 26. Inventarisnr.: 103020. Repertoirenr.: 10. d.d. 8 februari 1857

1860 Menaldum, notaris Tj. Alma. Provisionele en finale verkoop. Betreft de verkoop van diverse huizen te Berlikum - Laurens Leenderts van den Akker te Berlikum, verkoper, tevens als toeziend voogd - Tetje Leenderts van den Akker te Berlikum, verkoper - Thomas Lolkes Boomsma te Berlikum, weduwnaar van Jitske Leenderts van den Akker, verkoper, tevens als vader van en voogd over Lysbert, Etje en Lolke Thomas Boomsma, en voogd over Daam en Hiltje Merks Posthumus, kind van wijlen Merk Pieters Posthumus en Sjoukje Daams Runia - Fokke Dirks Kuperus te Berlikum, verkoper, tevens als toeziend voogd - Leendert Laurens van den Akker te Berlikum, verkoper - Andele Douwes Boorsma te Berlikum, verkoper - Hoite Goderts Born te Berlikum, verkoper.
Betreft de koop van perceel 1, koopsom fl. 1272 - Cornelis Wiersma te Leeuwarden, koper. Betreft de koop van perceel 2, koopsom fl. 899 - Taeke Lieuwes Douma te Beetgum, koper. Betreft de koop van perceel 3a, koopsom fl.227 - Grietje Adamate Menaldum, gehuwd met Tjeerd Alma, koper. Betreft de koop van perceel 3b, koopsom fl. 400 - Pier Pieters de Vries te Berlikum, koper.
Bron: Tresoar. Toegangsnr.: 26. Inventarisnr.: 103023. Repertoirenr.: 189 en 3. d.d. 19 december 1860

Vader: Lourens Feikes van den Akker
Moeder: Tetje Leenderts van de Akker

Huwelijk op 23 mei 1815, Berlikum met : Lijsbet Merks van der Mei (Lijsbert/Lijsbeth/Lysbet van der Mey) (weduwe van Pijter Ages (Pieter Ages))

Geboren : 13 februari 1788, Berlikum

Doop : 16 maart 1788, Berlikum

Overleden : 22 februari 1857, Berlikum

Vader: Merk Klazes van der Mei (Merk/Merck/Murc/Murk Claaszes/Claaszen/Claassen/Claasses van der Mey). Beroep : dorpsrechter, landbouwer
Moeder: Ieskje Dirks de Vries (Iskje/Jiskie Durks de Vries)

  1. +Lourens Leenderts van den Akker. Geboren : 6 juli 1816, Berlikum. Overleden : 5 januari 1889, Berlikum
  2. +Tettje Leenderts van den Akker. Geboren : 1 maart 1824, Berlikum. Overleden : 6 december 1884, Berlikum
  3. +Iskje Leenderts van den Akker. Geboren : 16 december 1818, Berlikum. Overleden : 1 juni 1852, Berlikum