Welkom

De naam is...

Knipsels

Bronnen

Info

Anders

 
 
      De naam is...
       genealogie Koster
     

overzicht

     

parenteel

Claes (15??-15??)

Sybe Lourens Koster (1763-1805)

     
     
     

Dirck Jansz

     

Index op achternaam

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K

Koster  Kr  L  M  N  O  P

Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z

 

     

zoeken binnen de site

Google
WWW Josca.nl

 

 

 Creative Commons License
Op dit werk is een Creative Commons Licentie van toepassing. 

 

Janke Lourens van den Akker

Beroep : arbeidster, gardeniersche

Geboren : 9 maart 1790, Wier

Doop : 4 april 1790, Wier

Overleden : 10 april 1853, Wier (Opmerking: van gardeniersbedrijf)

Aantekeningen

1818 Marssum, notaris P.J. Mebius. Verhuring. Betreft enige land te Wier, huursom fl. 197 per jaar - Leendert Jaspers van den Akker te Wier, verhuurder in kwaliteit als diaken - Jacob Arjens Kuiken te Wier, verhuurder in kwaliteit als diaken - De Diaconie van Wier, verhuurder - Auke Klazes Meersma te Wier, huurder.
Bron: Tresoar. Toegangsnr.: 26. Inventarisnr.: 102010. Repertoirenr.: 25. d.d. 17 maart 1818
1826 Marssum, notaris P.J. Mebius. Koopakte. Betreft een inschuld - Leendert Jaspers van den Akker te Wier - Eeltje Kornelis Schiphof te Berlikum.
Bron: Tresoar. Toegangsnr.: 26. Inventarisnr.: 102018. Repertoirenr.: 347. d.d. 5 april 1826
1829 Marssum, notaris P.J. Mebius. Provisionele en finale toewijzing. Betreft een huis en land te Wier, koopsom fl. 1201 - Leendert Jaspers van den Akker te Wier, verkoper in kwaliteit - Taeke Jelles Postma te Joure, koper.
Bron: Tresoar. Toegangsnr.: 26. Inventarisnr.: 102021. Repertoirenr.: 110 en 122. d.d. 8 december 1829
1846 Menaldum, notaris Tj. Alma. Royement, akte niet aanwezig - Janke Lourens van den Akker te Wier, weduwe van Leendert Jaspers van den Akker, schuldeiser - Jantje Baukes Bakker te Dronrijp, weduwe van Jouke Joukes Siersma, schuldenaar.
Bron: Tresoar. Toegangsnr.: 26. Inventarisnr.: 103009. Repertoirenr.: 93. d.d. 19 december 1846
1853 Menaldum, notaris Tj. Alma. Inventaris - Pietje Leenderts van den Akker te Wier, gehuwd met Dirk Klazes de Groot - Pieter Theunis Runia te Berlikum, weduwnaar van Trijntje Leenderts van den Akker als vader van en voogd over Leendert, Janke en Theunis Pieters Runia - Jasper Leenderts van den Akker te Wier als voogd over Jantje en Janna Leenderts van den Akker, en als toeziend voogd over de minderjarige kinderen van Pieter Theunis Runia - Dirk Klazes de Groot als toeziend voogd.
Bron: Tresoar. Toegangsnr.: 26. Inventarisnr.: 103016. Repertoirenr.: 24. d.d. 25 april 1853
1853 Menaldum, notaris Tj. Alma. Boelgoed - Pietje Leenderts van den Akker te Wier, gehuwd met Dirk Klazes de Groot, verkoper - Pieter Theunis Runia te Berlikum, weduwnaar van Trijntje Leenderts van den Akker, verkoper, tevens als vader van en voogd over Leendert, Janke en Theunis Pieters Runia - Jasper Leenderts van den Akker te Wier, verkoper, tevens als voogd over Jantje en Janna Leenderts van den Akker, en als toeziend voogd over de minderjarige kinderen van Pieter Theunis Runia - Dirk Klazes de Groot, verkoper, tevens als toeziend voogd - Jasper Leenderts van den Akker te Wier, koper; en anderen.
Bron: Tresoar. Toegangsnr.: 26. Inventarisnr.: 103016. Repertoirenr.: 33. d.d. 11 mei 1853
1853 Menaldum, notaris Tj. Alma. Boedelscheiding - Pietje Leenderts van den Akker te Wier, gehuwd met Dirk Klazes de Groot - Pieter Theunis Runia te Berlikum, weduwnaar van Trijntje Leenderts van den Akker als vader van en voogd over Leendert, Janke en Theunis Pieters Runia - Jasper Leenderts van den Akker te Wier als toeziend voogd - Jantje Leenderts van den Akker te Wier - Jan Klazes Boersma te Wier als deelvoogd - Janna Leenderts van den Akker te Wier.
Bron: Tresoar. Toegangsnr.: 26. Inventarisnr.: 103016. Repertoirenr.: 82. d.d. 12 november 1853
1854 Menaldum, notaris Tj. Alma. Obligatie - Dirk Klazes de Groot te Wier, gehuwd met Pietje Leenderts van den Akker, schuldenaar - Jasper Leenderts van den Akker te Wier, schuldeiser, tevens als voogd over Janna Leenderts van den Akker.
Bron: Tresoar. Toegangsnr.: 26. Inventarisnr.: 103017. Repertoirenr.: 24. d.d. 14 februari 1854

Vader: Lourens Feikes van den Akker
Moeder: Tetje Leenderts van de Akker

Huwelijk op 21 mei 1812, Berlikum (erkenning dochter Pietje) met : Leendert Jaspers van den Akker (neef en nicht)

Beroep : politiedienaar, veldwachter, gardenier, diaken

Geboren : 9 december 1790, Wier

Doop : 2 januari 1791, Wier

Overleden : 6 december 1844, Wier  

Vader: Jasper Leenderts van den Akker. Beroep : gardenier
Moeder: Pietje Annes de Boer
  1. +Pietje Leenderts van den Akker. Geboren : 15 januari 1812, Wier (Opmerking: Aangever erkent de vader te zijn). Overleden : 3 juli 1883, Barradeel
  2. Tettje Leenderts van den Akker (Tetje/Fetje Leenderts van den Akker). Geboren : 10 juli 1813, Wier. Overleden : 14 augustus 1834, Wier
  3. +Trijntje Leenderts van den Akker. Geboren : 4 augustus 1815, Wier. Overleden : 10 juli 1850, Berlikum
  4. Jasper Leenderts van den Akker. Geboren : 29 december 1817, Wier. Overleden : 1 januari 1818, Wier
  5. Antje Leenderts van den Akker. Geboren : 16 maart 1821, Wier. Overleden : 31 juli 1839, Wier
  6. Jantje Leenderts van den Akker. Geboren : 17 oktober 1823, Wier. Overleden : 6 september 1825, Wier
  7. +Jasper Leenderts van den Akker. Geboren : 25 april 1827, Wier. Overleden : 17 december 1896, Wier
  8. +Jantje Leenderts van den Akker. Geboren : 21 augustus 1830, Wier. Overleden : 12 januari 1863, Minnertsga
  9. Janna Leenderts van den Akker. Geboren : 7 april 1833, Wier. Overleden : 1 maart 1858, Wier