Welkom

De naam is...

Knipsels

Bronnen

Info

Anders

 
 
      De naam is...
       genealogie Koster
     

overzicht

     

parenteel

Claes (15??-15??)

Sybe Lourens Koster (1763-1805)

     
     
     

Dirck Jansz

     

Index op achternaam

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K

Koster  Kr  L  M  N  O  P

Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z

 

     

zoeken binnen de site

Google
WWW Josca.nl

Dirck Gabbes (Dirck Gabbeszoon)

Beroep : Boer

Overleden : voor 1578, Vrouwenparochie

Aantekeningen

Register der Personele impositie van 't Bildt 1578 It Bildt Ynv. nr. 719 (fol. 2 r)
Register ofte qoyer waer nae men vanden pachters van Coninklycke Mayesteyts Bildt Landen ontfangen ende opbueren zall, de hoeftsettinge, naervolgende dordonnantie bij de Generale Staten daerop gemaect, ende die moderatie bij de Reekenmeesters der Staten der Landen van Vrieslant daerop gevolcht etc.


(fol. 5 v ) Onser Vrouwen prochie 5398. Dirk Gabbesz wed. 4 cg

Huwelijk met : onbekend
  1. +Trijen Dirksdr.
 

 

 

 Creative Commons License
Op dit werk is een Creative Commons Licentie van toepassing.