Welkom

De naam is...

Knipsels

Bronnen

Info

Anders

 
 
      De naam is...
       genealogie Koster
     

overzicht

     

parenteel

Claes (15??-15??)

Sybe Lourens Koster (1763-1805)

     
     
     

Dirck Jansz

     

Index op achternaam

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K

Koster  Kr  L  M  N  O  P

Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z

 

     

zoeken binnen de site

Google
WWW Josca.nl

 

 

 Creative Commons License
Op dit werk is een Creative Commons Licentie van toepassing. 

 

Krelis Lourens Koster (Cornelis/Corneelis/Cornelius/Cornelys Louwrens/Louwerens /Lauwerens Coster)

Beroep : waeterhaelder voor zoutkeeten en winkelier, slager

Doop : 1 april 1708, St. Annaparochie

Overleden : na 1749

Aantekeningen

Quotisatiekohieren 1749 : Cornelius Lourens, Harlingen.Wijk: 2e Kwartier. Omschrijving: waeterhaelder voor zoutkeeten en winkelier cu. Gezin volw: 3 en kind: 3. Aanslag: 27-13-0. Verhoging: 5. Vermogen: . Bron: Tresoar. Harlingen, fol. 24

Vader: Lourens Clasen Koster (K)
Moeder:
Maertje Sybrants

Huwelijk op 4 augustus 1737, Harlingen (Ondertrouw te Harlingen op 20 juli 1737. Opmerking : de bruid wordt gecompareerd door haar oom Johaanis van Beemen) met : Berber van Bemen (Berber Fransen/Berbara van Beemen)

Doop : 25 maart 1703, Harlingen  

Vader: Frans Servaas van Bemen (Francois van Beemen)
Moeder: Tettie Rommerts (Fettie/Jeltie Rommeerts)

  1. Tetje Cornelis Koster. Doop : 29 juli 1738, Harlingen 
  2. Lauwerens Cornelis Koster. Doop : 17 juli 1742, Harlingen 
  3. +Frans Cornelis Koster. Doop : 13 oktober 1744, Harlingen. Overleden : voor 1808, Harlingen
  4. +Maatje Kornelis Koster. Doop : 4 oktober 1746, Harlingen