Welkom

De naam is...

Knipsels

Bronnen

Info

Anders

 
 
      De naam is...
       genealogie Koster
     

overzicht

     

parenteel

Claes (15??-15??)

Sybe Lourens Koster (1763-1805)

     
     
     

Dirck Jansz

     

Index op achternaam

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K

Koster  Kr  L  M  N  O  P

Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z

 

     

zoeken binnen de site

Google
WWW Josca.nl

Jacobus Roelofs Brouwer

Beroep : matroos, kok

Geboren : 9 mei 1815, Harlingen

Overleden : 2 augustus 1854, Duke Town (Calabar), Nigeria, Afrika.

03-10-1855 'Ontvangen een extract uit het Dagboek van het Nederlandsch Koopvaardijschip Decima, gezagvoerder J.L.W.F. Stern, waaruit geblijkt dat de kok Jacobus Roelofs Brouwer, oud omstreeks de dertig jaren, geboren en wonende te Harlingen, aan de gevolgen van een val in het ruim op den tweeden van den maand Augustus achttienhonderdvierenvijftig des voormiddags ten circa half tien ure is overleden; zijnde het schip loos liggende in de Oud Calabar rivier, Duke Town, ten westkust van Afrika.'

Vader: Roelof Baukes Brouwer
Moeder: Lysbeth Jacobus Brouwer

Huwelijk op 19 december 1839, Harlingen met : Anke Sietses van Hettinga (weduwe van Jilling Jans Zwart (varensgezel))

Beroep : vischvrouw

Geboren : 8 april 1810, Harlingen

Doop : 29 april 1810, Harlingen

Overleden : 7 augustus 1849, Harlingen

Vader: Sietse van Hettinga. Beroep : verwersknecht
Moeder: Gerritje Jans Groenhof

  1. Roelof Brouwer. Geboren : 7 juli 1842, Harlingen. Overleden : 24 januari 1862, Duke Town (Calabar), Nigeria, Afrika. 10-01-1863 'Ontvangen een extract uit het Journaal gehouden aan boord van 't Nederlandsche Barkschip ''Eendragt'', gevoerd door Jan Janse leggende als toen in de Oud Calabar rivier voor Duks town. waaruit blijkt dat Vrijdag den vierentwintigsten Januarij des jaars 1800 twee en zestig 's morgens Circa te 7 ure over boord viel en verdronk, de ligtmatroos Roelof Johannes Brouwer oud 19 jaar van Harlingen, zijnde alle aangewende pogingen ter zijner redding vruchteloos geweest.' Beroep : ligtmatroos.
  2. +Elisabeth Brouwer. Geboren : 7 juli 1842, Harlingen
 

 

 

 Creative Commons License
Op dit werk is een Creative Commons Licentie van toepassing.