Welkom

De naam is...

Knipsels

Bronnen

Info

Anders

 
 
      De naam is...
       genealogie Koster
     

overzicht

     

parenteel

Claes (15??-15??)

Sybe Lourens Koster (1763-1805)

     
     
     

Dirck Jansz

     

Index op achternaam

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K

Koster  Kr  L  M  N  O  P

Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z

 

     

zoeken binnen de site

Google
WWW Josca.nl

 

 

 Creative Commons License
Op dit werk is een Creative Commons Licentie van toepassing.

 

Yble Taekes van der Veer (Ybele Taekes van der Veer)

Beroep : arbeider, winkelier, schipper, aannemer van publieke werken, gardenier, koemelker

Geboren : 2 mei 1831, Marssum (Opmerking: aangegeven door opa Yble Taekes van der Veer, vader was afwezig als schutter)

Overleden : 22 april 1909, Marssum

Vader: Taeke Ybeles van der Veer
Moeder: Imkjen Reitzes Hylkema

Huwelijk op 7 mei 1856, Menaldumadeel met : Grietje Willems Snijder (Grietje Willems Snieder)

Geboren : 1 januari 1832, Ritsumazijl, Marssum

Overleden : 16 augustus 1911, Marssum

Vader: Willem Symons Snijder. Beroep : arbeider
Moeder: Grietje Elings Visser 
  1. +Imkje Ybeles van der Veer. Geboren : 1 september 1857, Engelum. Overleden : 12 juni 1938, Barradeel
  2. Willem Ybeles van der Veer. Geboren : 9 januari 1860, Tietjerk. Overleden : 12 juni 1864, Dronrijp (Opmerking: in een vaartuig bij de Bolswarderbrug, onder Dronrijp, wonende te Marssum)
  3. +Taeke IJbeles van der Veer. Geboren : 21 juni 1863, Zweins. Overleden : 28 juni 1947, Marssum
  4. +Grietje Ybeles van der Veer. Geboren : 9 maart 1866, Marssum. Overleden : 11 januari 1946, Engelum
  5. +Willemke van der Veer. Geboren : 4 maart 1868, Marssum. Overleden : 9 november 1946, Leeuwarden
  6. +Willem van der Veer. Geboren : 7 augustus 1870, Marssum. Overleden : 21 februari 1938, Leeuwarden
  7. +Aaltje van der Veer. Geboren : 14 juli 1873, Marssum. Overleden26 maart 1940, Deinum