Welkom

De naam is...

Knipsels

Bronnen

Info

Anders

 
 
      De naam is...
       genealogie Koster
     

overzicht

     

parenteel

Claes (15??-15??)

Sybe Lourens Koster (1763-1805)

     
     
     

Dirck Jansz

     

Index op achternaam

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K

Koster  Kr  L  M  N  O  P

Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z

 

     

zoeken binnen de site

Google
WWW Josca.nl

 

 

 Creative Commons License
Op dit werk is een Creative Commons Licentie van toepassing. 

 

Saapje Clases Koster (Saapke/Saapie Claases/Clazen)

Doop : 17 november 1726, St. Annaparochie

Overleden : na 1769

Vader: Klaas Lourens Koster (K)
Moeder:Lysbeth Jans  

Huwelijk 1 op 8 december 1754, Harlingen (Ondertrouw 23 november 1754 Opmerking : de bruid wordt gecompareerd door haar broer Lourens Clases) met : Pyter Hoites (Pieter Hoiter/Huites)

Overleden : voor 27 maart 1764, Harlingen   

  1. +Hoite Pieters Doop : 25 maart 1755, Harlingen. Overleden : mei 1802, Harlingen
  2. Lysbet Pieters. Doop : 8 februari 1757, Harlingen 
  3. Pietje Pieters. Doop : 27 maart 1764, Harlingen (Opmerking: Vader dopeling is overleden)
Huwelijk 2 op 9 februari 1766, Harlingen (Ondertrouw 25 januari 1766 Opmerking : de bruid wordt gecompareerd door haar broer Lourens Clases) met : Minse Broers (Mense/Minze Broers)

Doop : 1 april 1738, Harlingen

Vader: Broer Tjeerdts
Moeder: Sibbeltje Menses
  1. Sibbeltje Minses. Doop : 13 mei 1766, Harlingen 
  2. Klaas Minses. Doop : 5 december 1769, Harlingen