Welkom

De naam is...

Knipsels

Bronnen

Info

Anders

 
 
      De naam is...
       genealogie Koster
     

overzicht

     

parenteel

Claes (15??-15??)

Sybe Lourens Koster (1763-1805)

     
     
     

Dirck Jansz

     

Index op achternaam

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K

Koster  Kr  L  M  N  O  P

Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z

 

     

zoeken binnen de site

Google
WWW Josca.nl

 

 

 Creative Commons License
Op dit werk is een Creative Commons Licentie van toepassing.

 

Lysbeth Lourens Koster (Lysbet/Lijsbeth/Lyske/Lysbert/Elisabeth Louwrens Koster)

Beroep : marktkoopvrouw

Doop : 18 juli 1747, Harlingen

Overleden : 30 oktober 1825, Harlingen

Aantekeningen

Belijdenis NH-kerk Harlingen op 16 juli 1772, j.d. Voorstraat.

Op 14 februari 1791 werd Claas Lourens Coster, mr. slager, aangesteld tot curator over de goederen van Lysbert Lourens Coster volgens het testament van hun vader Lourens Clases Koster d.d. 19 januari 1791, overleden 10 februari dat jaar, alles te Harlingen.
 
Jelle Akker werd verscheidene malen naar het Landschaps Tugt en Werkhuis gezonden, blijkens (bron: www.kleinekerkstraat.nl) :
 
Op ingekomen klagten tegen Jelle Akker, dat hij zich bij continuatie schuldig maakte aan een verregaand misbruik van sterke drank en in zijn dronkenschap alle brutaliteiten jegens en aan zijn huisvrouw en huisgezin pleegde, goedgevonden en geresolveerd, hem te doen aprehenderen en ter verbetering zijner levenswijs andermaal voor enige tijd naar 't Landschaps Tugt en Werkhuis over te zenden, met bijvoeging van de volgende missive, ma. 27 september 1802, (B48); missive aan de voogden en regenten van het Landschaps Tugt en Werkhuis: ''daar ene Jelle Akker, alhier ter stede woonachtig, niettegenstaande hij daarover herhaalde malen door ons is gecorrigeerd, en ook een ter zijner verbetering in het Landschaps Tugt en Werkhuis is gebannen geweest, bij continuatie in zijn slordig van dronken drinken etc. en zich dus wederom onze hoogste indignatie heeft waardig gemaakt, vinden wij ons genestiteerd hem wederom aan u over te zenden om ten tweede male voor enige tijd in het Landschaps Tugt en Werkhuis gebannen te worden, in de hoop dat zulks eindelijk eens ter zijner verbetering mag verstrekken, 27 september 1802''
Vraagt ontslag uit detentie in het Tugthuis, hij moet een half jaar. Verzoek wordt aangehouden tot volgende vergadering van de Raad, 14 mei 1804 (B50); het advies inzake Jelle Akker ruim een half jaar detentie in Landschaps Tugt en Werkhuis, ongunstig. Geen ontslag uit detentie, 17 mei 1804 (B50); ontslagen uit het Tugthuis op ingenomen advies van de Binnenvoogden van het Tugthuis, 7 juni 1804, (B50).

Lysbeth Lourens Koster betaalt marktgeld voor boter in 1806-1811.

Verkoopt op 23 augustus 1819 een huis, Scheerstraat 7 (wijk B nr.12, op dat moment bewoond door Johannes Sonnema) aan Jelle Harings van der Wal voor 425 guldens. Bron: Tresoar. NotariŽle archieven. Toegangsnr.: 26. Inventarisnr.: 51010. Repertoirenr.: 197

Laat op 5 februari 1822 in haar testament vastleggen dat haar kleinzoon Bouwe Obbes Vinkelbos een legaat erft van f 25,-. Haar enig kind en dochter Janke berust erin dat zij f 10,- per maand uitgekeerd zal krijgen, omdat: 'zij langs deze weg het meeste genot van mijn nalatenschap heeft en daardoor niet in gelegenheid gesteld word om dezelve vroeger als vereischt word te verteren'. Bron: Tresoar. NotariŽle archieven. Toegangsnr.: 26. Inventarisnr.: 49015. Repertoirenr.: 45

Vader: Lourens Clases Koster (K)
Moeder: Eelkje Teunis

Huwelijk op 4 december 1774, Harlingen (Opmerking: De ouders wonen in Garijp, nb van Jelmer) met : Jelmer Egberts Akker
(Jelmer Egberts Acker/Aukes)

Beroep : kamerbode

Geboren : 28 april 1748, Suameer

Overleden : 9 januari 1807, Harlingen (Opmerking : De overledene was gehuwd en laat twee kinderen na)

Vader: Egbert Alberts
Moeder: Janke Sjoerds 

  1. +Janke Jelmers Akker. Geboren : 12 juli 1775, Harlingen. Doop : 30 juli 1775, Harlingen. Overleden : 12 november 1824, Harlingen
  2. Eelkje Jelmers Akker. Geboren : 2 juli 1777, Harlingen. Doop : 27 juli 1777, Harlingen. Overleden : voor 1807
  3. Laurens Jelmer Akker(Lourens Akker). Geboren : 16 december 1783, Harlingen. Doop : 13 januari 1784, Harlingen. Overleden : 28 februari 1813, Harlingen