Welkom

De naam is...

Knipsels

Bronnen

Info

Anders

 
 
      De naam is...
       genealogie Koster
     

overzicht

     

parenteel

Claes (15??-15??)

Sybe Lourens Koster ( 1763-1805 )

     
     
     

Dirck Jansz

     

 Index op achternaam

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K

Koster  Kr  L  M  N  O  P

Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z

 

     

zoeken binnen de site

Google
WWW Josca.nl

 

 

 Creative Commons License
Op dit werk is een Creative Commons Licentie van toepassing.

 

Arjen Martens Glas

Beroep : verver

Geboren : 30 juli 1774, Vrouwenparochie

Doop : 7 mei 1807, Vrouwenparochie (gedoopt op belijdenis)

Overleden : 10 december 1846, Vrouwenparochie

Aantekeningen

Memories van Successie Kantoor Franeker, overl. jaar 1823. Overledene : Baukje Pieters. Overleden op: 6 oktober 1823. Wonende te : Franeker. Tekst: eerst weduwe van Dirk Arjens Bakker; laatst weduwe van Evert Pieters Baarda; moeder van Arjen, koopman, Antje (vrouw van Dirk Pieters Kunst, schoenmaker Oudebildtzijl), Ytje (vrouw van Arjen Martens Glas, verver aldaar), wijlen Kornelis, in leven dorprechter St.Annaparochie (vader van Dirk, verver Oudebildtzijl, Poppe, ondermeester Leeuwarden en Janke Kornelis Bakker, aldaar) en wijlen Maatje Dirks Bakker (vrouw van Kornelis 't Hoen, landbouwer Vrouwenparochie ; moeder van Maatje Kornelis 't Hoen, naaister aldaar) (in akte'Thoen') Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.
Bron: Tresoar. Memories van successie 1818-1842. Toegangsnr. : 42. Inventarisnr. : 4010. Dagregisternr.: 2911

Vader: Marten Jeppes Glas
Moeder:
Arjaantje Sijmens Slim

Huwelijk 1 op
26 mei 1799, Vrouwenparochie met : Ytje Dirks Bakker (Yttje Dirks Bakker)

Geboren : 5 december 1767, Vrouwenparochie

Doop : 17 januari 1768, Vrouwenparochie

Overleden : 9 januari 1829, Vrouwenparochie

Vader: Dirk Arjens Bakker  
Moeder:
Baukje Pieters (Baaukjen Pijtters)

  1. +Arriaantje Arjens Glas. Geboren : 16 juli 1801, Vrouwenparochie. Doop : 23 augustus 1801, Vrouwenparochie. Overleden : 1 november 1834, Het Bildt
  2. +Baukje Arjens Glas. Geboren : 6 september 1803, Oudebiltzijl. Doop : 16 oktober 1803, Vrouwenparochie. Overleden : 11 september 1875 , Het Bildt

Huwelijk 2 op 5 juli 1829, Het Bildt met : Petronella Yda (Ida) Pieters Zijlstra

Beroep : dienstmeid

Geboren : 10 december 1787, Vrouwenparochie

Doop : 20 januari 1788, Vrouwenparochie

Overleden : 17 oktober 1859, Oudebildtzijl

Vader: Pieter Pieters Zijlstra  
Moeder:
Trijntje Bouwes Bouma. Beroep : bakkerin