Welkom

De naam is...

Knipsels

Bronnen

Info

Anders

 
 
      De naam is...
       genealogie Koster
     

overzicht

     

parenteel

Claes (15??-15??)

Sybe Lourens Koster (1763-1805)

     
     
     

Dirck Jansz

     

Index op achternaam

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K

Koster  Kr  L  M  N  O  P

Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z

 

     

zoeken binnen de site

Google
WWW Josca.nl

 

 

 Creative Commons License
Op dit werk is een Creative Commons Licentie van toepassing.

 

Arjaantje Sijmens Slim (Ariaantje/Arriaantje Simens/Symons Slim)

Doop : 2 november 1732, St. Annaparochie

Overleden : 24 februari 1814, Vrouwenparochie   

Vader: Symen Arjens Slim
Moeder: Djeuke Dircks Wijngaarden

Huwelijk op 16 november 1760, Vrouwenparochie (Vermelding: Eerste proclamatie op 26 oktober 1760 in St. Annaparochie . Opmerking : met attestatie naar elders) met : Marten Jeppes Glas (weduwnaar van Fettje Abrahams)

Beroep : meester verver in de Buurt, glazenmaker, meester glasmaker

Doop : 22 april 1726, Sexbierum

Overleden : voor 1799

Aantekeningen

Quotisatiekohieren 1749. Marten Jeppes, Het Bildt. Plaats: Vrouwenparochie . Omschrijving: glasemaker, vrijgezel. Gezin volw: 1. Aanslag: 7-17-0. Verhoging: . Vermogen: . Bron: Tresoar. Het Bildt. Quotisatiekohieren 1749, fol. 50

Vader: Jeppe Baukes Glas
Moeder: Antie Martens

  1. Sijmen Martens Glas. Geboren : 23 november 1761, Vrouwenparochie . Doop : 17 januari 1762, Vrouwenparochie
  2. Dirk Martens Glas. Geboren : 17 februari 1763, Vrouwenparochie . Doop : 10 april 1763, Vrouwenparochie . Overleden : 6 oktober 1808, Oudebildtzijl
  3. Sijtse Martens Glas. Geboren : 9 mei 1765, Vrouwenparochie . Doop : 9 mei 1771, Vrouwenparochie . Overleden : 6 oktober 1811, Tietjerksteradeel
  4. Jeppe Martens Glas. Geboren : 9 juli 1768, Vrouwenparochie . Doop : 9 mei 1771, Vrouwenparochie
  5. Bauke Martens Glas. Geboren : 1 november 1769, Vrouwenparochie . Doop : 9 mei 1771, Vrouwenparochie
  6. Dieuwke Martens Glas. Geboren : ~ februari 1771, Vrouwenparochie. Doop : 9 mei 1771, Vrouwenparochie . Opmerking: Ongeveer twaalf weken oud, overleden
  7. +Arjen Martens Glas. Geboren : 30 juli 1774, Vrouwenparochie . Doop (gedoopt op belijdenis) : 7 mei 1807, Vrouwenparochie. Overleden : 10 december 1846, Het Bildt