Welkom

De naam is...

Knipsels

Bronnen

Info

Anders

 
 
      De naam is...
       genealogie Koster
     

overzicht

     

parenteel

Claes (15??-15??)

Sybe Lourens Koster (1763-1805)

     
     
     

Dirck Jansz

     

Index op achternaam

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K

Koster  Kr  L  M  N  O  P

Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z

 

     

zoeken binnen de site

Google
WWW Josca.nl

 

 

 Creative Commons License
Op dit werk is een Creative Commons Licentie van toepassing. 

 

Djeuke Dircks Wijngaarden (Dieuke Dirks Wijngaarden)

Doop : 5 september 1697, St. Annaparochie (dochter van Dirk Jans Schroor)

Overleden : na 1749, St. Annaparochie

Aantekeningen

Quotisatiekohieren 1749. Symon Arjens S. L. M., Het Bildt. Plaats: St. Annaparochie . Omschrijving: gemeene boer. Gezin volw: 6. Aanslag: 49-8-0. Verhoging: . Vermogen: Bron: Tresoar. Quotisatiekohieren 1749. Het Bildt, fol. 26

Vader: Dirck Jans Wijngaarden
Moeder: Aeffke Goses

Huwelijk op 31 oktober 1728, St. Annaparochie met : Symen Arjens Slim (Sijmen Arjens Slim)

Beroep : boer

Doop : 29 mei 1690, St. Annaparochie (getuige: Jeyske Meijnerts, vroedvrouw)

Overleden : na 1749, St. Annaparochie

Vader: Arrien Symens Slim. Beroep : boer (zathe " Walburg" aan de Langhuisterweg), volmacht van St. Annaparochie , kerk- en armvoogd
Moeder: Ariaentje Cornelis 't Hoen  
  1. Arjen Sijmens Slim. Doop : 21 november 1728, St. Annaparochie. Overleden : ~ 1731, St. Annaparochie  
  2. +Trijntie Sijmens Slim. Doop : 8 maart 1730, St. Annaparochie. Overleden : 25 september 1798, St. Annaparochie
  3. Aafje Sijmens Slim. Doop : 3 mei 1731, St. Annaparochie
  4. +Arjaantje Sijmens Slim. Doop : 2 november 1732, St. Annaparochie. Overleden : 24 februari 1814, Vrouwenparochie   
  5. Arjen Sijmens Slim. Doop : 30 mei 1734, St. Annaparochie