Welkom

De naam is...

Knipsels

Bronnen

Info

Anders

 
 
              info
            verwante(n) sites
             contact
           

aanmelden

           

Nieuwsbrief

           

overzicht

           

 Index op achternaam

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K

Koster  Kr  L  M  N  O  P

Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z

 

           

zoeken binnen de site

Google
WWW Josca.nl

 

           

gastenboek

 

 

 Creative Commons License
Op dit werk is een Creative Commons Licentie van toepassing.

 

Aanduidingen achter de namen: K : linkt naar genealogie Koster. G : komt alleen in de Genealogie voor. : naar Knipsel

A-Bins   Blaa-Buwa   C-D   E-G   H   I-Koss   Koster   Kram-Meye   Mich-P   Q-Scha   Sche-Sytz   T-V   W-Z
SCHE SIME SPOE vervolg
Geertruij van der Scheer Antje Simens Maartje Spoelhof (1851-1938)
Aagje Scheerstra (1869-1946) Geesje Simens Maartje Spoelhof (1860-1883)
Arjen Scheerstra (1859-1861) Catharina Louisa Simer Maartje Spoelhof (1873-1...)
Brandt Scheerstra (1877-1877) Gertrud Hermine Simmes (1909-1954) Peter Spoelhof (1895-1918)
Brant Scheerstra (1874-1874) Heinrich Simmes Peter Spoelhof (1900-1957)
Geertje Scheerstra (1863-1863) Andries Simons Pieter Spoelhof (1836-1914)
Geertje Scheerstra (1865-19..) Antie Symons Pieter Spoelhof (1887-1889)
Geertje Jobs Scheerstra (1853-1855) Johanna Simons (1847-1873) Pieter Spoelhof (1890-1966)
Hendrikje Scheerstra (1873-1...) Teetske Simons Pieter Spoelhof (1894-1963)
Janke Scheerstra (1874-1874) Tryntje Simons Pieter Spoelhof (1898-1975)
Janke Scheerstra (1875-1...) Tjitske Jelles van Sinderen Pietje Jans Spoelhof (1827-1892)
Janke Scheerstra Antje Sinjewel Rein Spoelhof (1838-1920)
Job Pieters Scheerstra (1824-1884) Sara Gerrits Sinnema Rein Spoelhof (1874-1959)
Pieter Scheerstra (1848-19..) Jacob Sint (1716-1763) Rein Spoelhof (1895-1973)
Pieter Aans Scheerstra Jacob Sint (1730-1805) Rinse Spoelhof (1868-1956)
Renske Scheerstra (1876-1876) Jan Sint Rinse Spoelhof (1891-1971)
Renske Jobs Scheerstra (1851-1855) Maartje Jacobs Sint (1768-1820) Rinske Spoelhof (1862-1863)
Rinske Scheerstra (1856-1940) Eltje Sintniklaas Rinske Spoelhof (188719..)
Berber Scheffer Doede Sipkes Sytske Spoelhof (1883-1886)
Kornelis Scheffer Anne Eelkes Sipma (1859-1905) Sytske Spoelhof (1886-1964)
Klaas Scheffer (1927-1930) Dieuwke Sipma (1877-1877) Thijs Spoelhof (1886-1964)
Sybrand Scheffer (1901-1954) Eelke Ypes Sipma Trijntje Spoelhof (1894-1982)
Tjitske Gerrits van der Schel Geertje Sipma Trijntje Jans Spoelhof (1825-1967)
Aris Schellinkhout (1795- 1859) Hyke Sipma Waling Spoelhof (1901-1973)
Aris Jansz Schellinkhout (1736- 1779) Ids Symens Sipma Willem Spoelhof (1859-1870)
Jan Schellinkhout (1763-1806) Menne Sipma (1847-1919) Willem Spoelhof (1870-1...)
Jan Cornelisz Schellinkhout Minne Sipma (1899-19..) Willem Spoelhof (1872-19..)
Wilhelmina Schellinkhout (1830-1909) K Reinder Sipma (1874-19..) Willem Spoelhof (1882-1950)
Dirkje Scheltema (1841-1879) Wybe Sipma (1902-1970) Willem Spoelhof (1883-1949)
Dirkje Scheltema Trijntje Pieters Sitenga Willem Jans Spoelhof (1821-1859)
Hotze Scheltema Hyke Sjoerds William Spoelhof (1902-1903)
Schelte Scheltema (1890-1957) Janke Sjoerds William Spoelhof (1909-2008)
Schelte Hotzes Scheltema Aukje Sjoerdsma Willem Reins Spoelhof
Sybrigje Scheltema Saakje Wiemers Sjoerdsma Wytze Jans Spoelhof (1841-1841)
Tjitze Scheltema (1920-1921) Geeske Sleef Wytske Spoelhof (1843-1863)
Ytske Hotzes Scheltema Lammigje van der Sleen Wytske Jans Spoelhof (1822-1839)
Bartel Scheltes (1672-1...) Eelke Slijt (1880-19..) Augustina Geertruida Spoelstra (1912-19..)
Carolina Frederika Schenkius (1888-1970) Klaas Slijt Kornelus Sybrens Spoelstra
Cornelis Schenkius (1857-1938) Aafje Sijmens Slim (1731-17..) Dieuwke Spoelstra (1906-19..)
Cornelis Schenkius (1889-1945) Akke Arjens Slim (1808-1808) Geertje Spoelstra (1868-19..)
Cornelis Schenkius (1913-1950) Akke Arjens Slim (1809-1867) Grietje Spoelstra (1897-19..)
Cornelis Simons Schenkius (1846-1848) Anne Jans Slim Hilda Spoelstra (1908-19..)
Maria Josina Schenkius (1884-1969) Arjaantje Sijmens Slim (1732-1818) Jarig Spoelstra (1917-1989)
Pieter Schenkius (1851-1926) Arjen Sijmens Slim (1728-1731) Jelle Spoelstra (1909-2002)
Pieter Nicolaas Schenkius Arjen Sijmens Slim (1734-17..) Jelle Sybrens Spoelstra
Pieter Simons Schenkius (1845-1849) Arjen Wybes Slim (1786-1837) Jeltje Spoelstra
Simon Barend Schenkius (1915-1973) Arrien Symens Slim Oege Johannes Spoelstra
Simon Pieter Schenkius (1883-1883) Symen Arjens Slim (1690-17..) Siebren Spoelstra (1919-1977)
Simon Pieter Schenkius (1885-1971) Trijntje Arjens Slim (1831-1832) Watze Spoelstra (1882-1955)
Simon Pieters Schenkius (1824-1877) Trijntie Sijmens Slim (1730-1798) Warren E. Spoolhoff (1930-1992)
Sjoerdje Schenkius (1885-1971) Wybe Annes Slim (1758-1809) Mina Spoor
Sjoerdtje Schenkius (1850-1878) Wiebe Arjens Slim (1810-1810) Sybrigje Fokkes Spoor
Akke van Schepen (1848-1925) Willem Constantijn van Slingerlandt Tjitske Fokkes Spoor
Arjen van Schepen (1898-19..) Willem Constantijn Nicolaas van Slingerlandt (1869-19..) Willem Derk Spraakman (1896-19..)
Dirk van Schepen (1892-1907) Jantje Roelofs Sloot Willem Spraakman
Feike van Schepen (1850-1851) Johanna Catharina Christina van der Sloot Carolina Spreen
Feike Hendriks van Schepen Trijntje Fokkes Slootstra (1843-1898) Alida Klazina Sprong
Hendrik van Schepen (1883-1917) Adriaan Slotboom Grietje Staal
Hyke Feikes van Schepen Peter Adrian Slotboom (1908-1986) Aagje Andries Stam (1747-1824)
Jeltje van Schepen (1853-1929) Doede van Sloten (1860-1860) Jobina Stam
Jeltje van Schepen (1889-19..) Jacob Sjoerds van Sloten Alida Stammers
Lijsbert Pieters van Schepen Klaas van Sloten (1831-1861) Gerritje Standhardt
Maartje van Schepen (1858-1858) Antje Sloterdijk  (1910-1987) Ludwig Gottlieb Stängel
Maartje van Schepen (1860-1862) Wijtze Sloterdijk Trijntje Stängel (1893-1975)
Maartje van Schepen (1862-1894) Antje Johannes Slotje (1777- 1843) Enne Stap
Pieter van Schepen (1884-1889) Eelkje Johannes Slotje (1778-1782) Jan Stap
Pieter van Schepen (1890-19..) Eelkje Johannes Slotje (1785-1835) Jetske Stap (1890-1981)
Pieter Feikes van Schepen (1820-1901) Fokeltje Johannes Slotje (1788-1732) Klaasje Pieters Stap
Reinder van Schepen (1851-1853) Jan Johannes Slotje (1780-1785) Wybren Stap (1885-1928)
Reinder van Schepen (1856-1938) Jan Johannes Slotje (1787-1807) Antje Gerrits Stapert (1859-1938)
Renske van Schepen (1900-1919) Johannes Jans Slotje (1753-1823) K   Antje Sytzes Stapert
Sytske van Schepen (1889-19..) Klaske Johannes Slotje (1790-1816) K Gerrit Rintjes Stapert
Sytze van Schepen (1885-1886) Lysbet Johannes Slotje (1791-1852) Jan Stapert
Sjoukje van Schepen Geeske Hermina van der Sluis Jochum Stapert (1889-1968)
Trijntje van Schepen (1895-1920) Ate Smidt (1895-1896) Wilhelmina Staphorius
Trijntje Pieters van Schepen (1847-1924) Daniel Smidt (1849-1897) Alida Christina Steelink (1885-1951)
Anna Helena Schepers Eeke Smidt (1891-1985) Cornelis Hendrik Steelink
Hendrik Schepers Folkert Smidt Fokje Willems Steenbergen (1788-1847)
Jan Schepers (1908-1990) Johannes Jacobus Smidt (1908-19..) Akke Steensma
Jellina Schepers (1937-1938) Karst Smidt Ariaantje Arjens Steensma (1840-1874)
Maartje Willemsd Scherpenzeel Karst Smidt (1911-19..) Arjen Feikes Steensma
Sebella Hendriks Schiere Klaas Smidt Christina Steensma
Hieke Sipkes de Schiffart Klaas Smidt Eelkjen Jans Steensma
Jacobus Schillemans (1887-1962) Klaas Smidt (1873-1951) Jeltje Steensma (1899-1952)
Hendrik Schimmel (1921-1922) Klaas Klazes Smidt Jiskje Pieters Steensma
Hindrik Schimmel Maaike Smidt (1893-19..) Pierkje Steensma
Hindrik Schimmel (1900-19..) Maartje Smidt (1869-19..) Romke Steensma
Antje Minnes Schiphof (1868-1956) Neeltje Smidt  Voekeltie Steevens
Douwe Schiphof (1898-1986) Neeltje Smidt (1896-1981) Lambert ter Stege
Eeltje Kornelis Schiphof Pieter Smidt (1878-1881) Wicher ter Stege (1884-1966)
Foppe Schiphof (1886-1937) Reinder Smidt (1874-1875) Taekele Anne Maria Stegewans (1922-1964)
Klaas Schiphof Reinder Smidt (1876-1881) Hendrika van Steinvoorn
Klaas Schiphof Reinder Smidt (1881-1901) Jan Stekelbos
Lieuwkje Schiphof (1898-1962) Rinske Smidt (1899-19..) Wilhelmina Stekelbos (1897-1946)
Minne Schiphof (1868-1956) Roelof Smidt (1879-1935) Geertje Stenekes
Rein Minnes Schiphof (1842-1934) Roelof Smidt (1905-19..) Jentje Stevens (1865-1949)
Rein Minnes Schiphof (1896-1974) Roelof Smidt (1931-1932) Hendrik Stevens
Tjietske Eeltjes Schiphof (1814-1854) Sytske Smidt (1883-1883) Aagje Stienstra (1908-1959)
Tjitze Schiphof (1881-1970) Sytske Smidt (1885-1921) Grietje Jacobs Stienstra
Wypkje Schiphof Taetske Smidt (1899-1982) Hendrik Stienstra (1908-1983)
Geertje Klazes Schipper Antje Smit (1905-19..) Jacob Stienstra
Albert Schippers (1874-1874) Beert Smit (1898-1973) Jan Stienstra
Arend Schippers ( 1873-1873) Cornelia Smit Janke Stienstra (1894-1982)
Arie Schippers (1901-19..) Geertje Smit Jelle Stienstra (1878-19..)
Cornelis Schippers (1880-19..) Jan Smit Johannes Stienstra
Eefke Schippers (1882-1...) Jan Smit (1906-1983) Lijsbeth Stienstra (1896-1975)
Hendrik Schippers (1840-1908) Jantje Hendriks Smit Sybren Stienstra
Hendrik Schippers (1871-1...) Lambert Smit Tjerk Stienstra (1897-1976)
Jan Schippers Rienk Smit Tjitske Outgers Stienstra
Jan Schippers (1888-1929) Sytske Smit Trijntje Pieters Stilma
Marchje Schippers (1868-1948) Trijntje Wijbrands Smit Anthonia Stinissen
Margjen Jans Schippers Wijbrant Pietersz Smit Adriana Theodora Stioef
Tjibbe Schippers (1899-1971) Anna Elisabeth Henderika Smith Trijntje Harms Stoffers
Tjietske Schippers (1866-1949) Cornelis Smith (1849-19..) Antonius Henricus van der Stok (1889-19..)
Trijntje Schippers (1885-1...) Cornelis Smith (1892-19..) Heinrich Adrian Karl Wilhelm van der Stok (1912-19..)
Wichert Schippers (1870-1...) Cornelis Johannes Smith (1904-1944) Johan Paul van der Stok
Wieger Hendriks Schippers Dirk Smith (1883-1963) Olaf Kristian van der Stok (1935-1948)
Frederik Schmidt (1901-19..) Dirkje Smith Tjeerd Reins Stoker
Hendrik Schmidt Ecko Dirks Smith Geertruida Elisabeth Louisa Stols
Trijntje Schoenstra Ekko Smith (1878-19..) Akke Stolte (1913-1984)
Christina Scholten Grietje Smith (1877-1...) Antje Stolte (1840-1...)
Johanna Scholten Iemkje Smith (1882-19..) Antje Stolte (1903-1973)
Johannes Schonewille Jan Smith (1885-19..) Dirkje Klazes Stolte (1828-1859)
Lammigje Schonewille (1903-19..) Jantje Smith (1888-1891) Ente Stolte (1870-1951)
Johannes Schoor Joukje Smith (1890-19..) Hendrik Stolte (1900-1901)
Marijtje Schoor (1801-1964) Klaas Smith (1887-19..) Hieke Stolte (1880-1961)
Pieter Coenraad van der Schoot Lebertus Smith Jacob Stolte (1839-1905)
Abraham Jodocus Schop (1892-1940) Mettha Smith (1895-19..) Jacob Stolte (1893-1963)
Johan Frans Schop Pieter Smith Jacob Stolte (1900-19..)
Froukje Jacobs Schotanus Pieter Smith (1884-1953) Klaas Philips Stolte
Korneliske Schotanus Teunis Smith (1879-19..) Pieter Stolte (1879-1883)
Jan Schouten (1860-19..) Antje Smits Pieter Stolte (1885-1887)
Pieter Schouten Coenraad Smits (1899-1974) Pietje Stolte (1872-1938)
Antje Schouwerwou (1897-1959) Cornelis Smits (1894-1957) Reinder Stolte (1842-1920)
Jan Schouwerwou Cornelisje Smits (1887-1893) Reinder Stolte (1901-1994)
Jan Schouwerwou (1900-1910) Cornelisje Smits (1897-1991) Reinder Stolte (1907-1907)
Janke Schouwerwou (1897-1959) Cornelisje Smits (1904-1905) Reinder Stolte (1909-1909)
Johannes Schouwerwou (1870-1922) Hendrik Smits (1834-1878) Reinder Stolte (1913-1940)
Pietje Schouwerwou (1901-1988) Hendrik Smits (1894-1855) Richtje Stolte (1919-1941)
Geertje Schreuder Hendrik Smits (1896-1897) Sierd Stolte (1877-1923)
Antje Schröder (1896-19..) Hyltje Smits Sieuwke Stolte (1892-1947)
Catharina Maria Schröder (1905-1970) Jan Smits (1862-1940) Sybren Stolte (1876-1945)
Jan Herman Schröder Janke Smits (1900-1989) Sybrigje Stolte (1895-1895)
Willem Nicolaas Schröder Jantje Smits Sytske Stolte (1902-1954)
Adriaantje Schuiling (1907-1993) Klaas Hyltjes Smits (1900-1987) Taeke Stolte (1876-1960)
Adriaantje Thijsses Schuiling (1857-1920) Maartje Smits (1861-1861) Teunis Stolte (1874-1967)
Grietje Schuiling (1911-2001) Tetje Smits Teunis Stolte (1867-1934)
Hiltje Roelofs Schuiling (1894-1954) Tietje Smits (1871-1924) Teunis Klazes Stolte (1814-1898)
Ytje Schuiling (1901-1999) Tjitske Smits (1874-1942) Teuntje Stolte
Klaas Schuiling (1869-1931) Willem Smits (1868-1925) Tjepke Stolte (1903-1986)
Klaaske Schuiling (1866-1954) Wybe Smits Wytse Stolte (1880-1882)
Maria Alida Schuiling Ype Smits (1864-1940) Betze Stonebrink
Roelof Schuiling Ype Hendriks Smits Betze Stonebrink (1909-1979)
Roelof Schuiling (1860-1861) Geertruida van der Snel Pieter Betzes Stonebrink (1876-1946)
Roelof Schuiling (1863-1929) Eelkje Snijder (1911-1966) Reinske Tjeerds Stooker (1788-1879)
Roelof Schuiling (1905-1999) Geertje Snijder Hendrik Jacobus Stork (1896-19..)
Sietske Schuiling (1901-1961) Grietje Willems Snijder (1832-1911) Herman Wilhelm Stork
Thijs Schuiling (1898-1971) Berend Berends Snijder Hiltje Stork (1902-1995)
Tijs Roelofs Schuiling (1826-1915) Klaasje Berends Snijder (1849-1874) Jurjen Adrianus Stork
Thijs Roelofs Schuiling (1897-1897) Roeloffien Arends Snijder Aaltje Stormer
Thijs Roelofs Schuiling (1899-1978) Willem Symons Snijder Anna Cornelia van Straaten
IJ van der Schuit Wymer Snijder Akke Oenses Straatsma
Jetske van der Schuit Aaltje Snijders Antje Kornelis Straatsma (1833-1875)
Baukje Schuitema Arend Snippe (1895-19..) Kornelis Taekes Straatsma
Gabe Schuitema Klaas Snippe Antje van Straten
Hendrika Annemie Schuitema (1903-1987) Anna Elisabeth Snoek (1908-19..) Helena Anna Straub (1865-1902)
Dirk Schuitemaker Ele Snoek Johannes Jacobus Straub
Geertje Schuitemaker (1870-1943) Ella Snoek Akke Streekstra (1882-1882)
Douwe Schuitmaker (1894-1950) Lieuwkje Klases Snoekstra Albertje Streekstra (1877-1938)
Harmen Schuitmaker Berend Soer Beitske Streekstra (1903-1997)
Thomas Schuitmaker (1920-1921) Berend Soer (1897-19..) Harmen Streekstra (1882-1882)
Thomas Schuitmaker (1922-1957) Wolter Soer (1936-1944) Harmen Streekstra (1884-1884)
Jentje Schulp Pieter van Soest Jan Streekstra (1872-1942)
Jentje Schulp (1897-1952) Wilhelmus Petrus van Soest (1905-1958) Jan Pieters Streekstra
Sybren Schulp (1860-1902) Abraham Johannes Sohier (1903-1960) Jentje Streekstra (1897-1903)
Jacoba Johanna Schuts Cornelis Souverein Jentje Streekstra (1905-1976)
Catharina Elisabeth Schutte (1890-1979) Petronella Souverein (1880-19..) Jentje Jans Streekstra (1839-1907)
Ernst Frederik Schutte Herman Albertus Somer Pieter Streekstra (1878-1944)
Gerritje Schutte Klazina Henderika Somer (1908-1994) Pieter Streekstra (1908-1971)
Geertje Hindriks Schuur Abraham Somerwil Sytske Streekstra (1875-1946)
Sjoerdje Simons Schuurmans Bram Somerwil (1912-1990) Sytske Streekstra (1911-1911)
Trijntje Jans Schuurmans Johannes Wilhelmus Hendrik Somerwil (1885-1966) Trijntje Streekstra (1900-1900)
August Schwentkofske Kees Somerwil (1918-1921) Trijntje Streekstra (1902-1980)
Veneta Schwentkofske (1898-1969) Greta Sonnema (1917-1993) Ytzen Streekstra (1910-1989)
Inez Josephine Scopeau Jacob Sonnema (1848-1932) Roelofina Emelia Stringer
Rigtje Baukes Seffinga Jacob Sonnema (1889-1969) Maria Helena Stroethoff
Antje Seinstra Jacob Sonnema Jr (1916-1988) Hendrikje Stroosma (1842-1905)
Grada Maria Seriese Jan Sonnema (1887-1981) Jan Stroosma (1859-1941)
Huberdina Servaas Jan Jacob Sonnema Pieter Johannes Stroosma
Elisha Sipke Sevensma (1879-1970) John Sonnema ( 1929-2004) Tjerk Stroosma
Ruth Carolyn Sevensma (1916-1938) Teunis Sonnema (1893-19..) Cornelis Martinus Struijf (1888-19..)
Sipke Brants Sevensma Romkje Soolsma Jan Arieszoon Struijf
Helena Severein Grietje Spaan Meintje van der Struik
Jacob Severein Jan Jansz Spaans Pieter Willems Struiksma
Sjoukje Severein (1906-1993) Lijsbeth Pieters Spaans Sjoerd Struiksma (1894-19..)
Ernst Albertus Severiens (1876-1959) Boyen Johannes Span (1849-1901) Jantien Stuifzand
Pieter Severiens Johannes Boyens Span (1890-1959) Hermina van Stuivenberg
R Shuster Johannes Doedes Span Eduard Jans Stuut
Bauwe Sickes Tetje Boyens Span (1888-1979) Jan Stuut (1867-19..)
Arjen Siderius Katrina Spanjer Ipo Fredrik Hommes Stuveling
Broer Everts Siderius (1879-1976) Adriana Cornelia Speek Sijtze Stuveling (1873-19..)
Cornelis Siderius Coenraad Speelziek Maria Magdalena Swaan
Dirk Evert Siderius (1879-1976) Coenraad Speelziek (1815-1855) Johanna Maria Swagers
Evert Siderius (1877-1889) Coenraad Johann Speelziek (1841-1871) Dirck Swan
Evert Siderius (1912-1962) Gerrit Speelziek ( 1843-1862) Maartje Swan (1692- 1766)
Evert Dirks Siderius Ida Speelziek (1849-1850) Aafke Swart
Evert Pieters Siderius Janke Elisabeth Speelziek (1845-1878) Jan Swart (1891-1964)
Grietje Doekes Siderius Marchien Speulman (1887-19..) Janke Hendriks Swart
Hans Broers Siderius (1881-1975) Willem Speulman Neeltje Klaas Swart
Itske Siderius (1866-1948) Antje Klazes Spiering Rinske Swart
Jantje Siderius (1902-1998) Cornelia Maria Spijker Sybe Swart
Pietje Broers Siderius (1885-1976) Jan Spijker Tettje de Swart
Sieger Taekes Siderius (1897-1988) Jantje Spijker (1863-1935) Wilhelmina Swijgers
Sjoukje Siderius Jisk Sjoerds Spijkstra Ariaentie Sybes
Taeke Siderius Yke Spijkstra (1871-19..) Aaltje Sybes Sybesma
Trijntje Siderius (1912-1959) Akke Spoelhof (1894-19..) Antje Sybesma
Maria Louise Siebern (1868-1932) Cornelis Spoelhof (1885-1980) Maertje Sybrants K
Durkje Sijbes Cornelisje Spoelhof (1833-1929) Jantie Symens
Jan Siems Dieuwke Jans Spoelhof (1830-1839) Trijntje Syswerda
Trijntje Siems (1896-19..) Doetje Spoelhof (1882-1959) Dirkje Sytses
Trijntje Baukes Sieswerda Eelkje Spoelhof (1919-19..) Hendrikje Sytsma (1871-19..)
Ymkjen Sietzema Hendrik Spoelhof (1864-19..) Johannes Sytsma (1891-1961)
Dieuwke Sikkes Sikkema Hiltje Spoelhof (1871-1950) Klaas Douwes Sytsma
Geert Hanses Sikkema (1766-1...) Hinke Spoelhof (1914-1986) Lolke Pieters Sytsma (1885-1934)
Grietje Sikkema Jan Spoelhof (1854-1913) Pieter Sytsma
Hendrikje Sikkema Jan Spoelhof (1866-19..) Pieter Sytsma (1911-19..)
Jantje Geerts Sikkema (1791-1864) K Jan Spoelhof (1911-1986) Sytse Sytsma
Klaaske Dirks Sikkema Jan Willems Spoelhof (1796-1872) Trijntje Sytsma
Wijke Sikkema Jannetje Spoelhof (1893-1...) Dieuwke Sytses
Pietje Sikkes Jetske Spoelhof (1888-1954) Fettje Sytzes
Auke Sikma (1902-19..) Johanna Spoelhof (1899-1978) Gerrigje Sytzes
Auke Jacobs Sikma Johannes Spoelhof (1856-1927)  
Geert Aukes Sikma (1867-1939) Johannes Spoelhof (1890-1966)  
Pietertje Siksma    

A-Bins   Blaa-Buwa   C-D   E-G   H   I-Koss   Koster   Kram-Meye   Mich-P   Q-Scha   Sche-Sytz   T-V   W-Z